Priėmimas: +370 612 46044
Institucinės akreditacijos
Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) akreditacija
 
2015 m. rugsėjo 9 d. SKVC direktoriaus įsakymu Nr. SV6-41 VU TVM akredituota 6 metams.
Ekspertų pateiktose išvadose pateikiamos šios VU TVM veiklos gerosios praktikos pavyzdžiai:

 • Sprendimų priėmimas: didelis dėmesys strateginiams prioritetams, tvirta lyderystė, kurią užtikrina vadovybė, vadovaudamasi kolegialumo principu ir įsipareigojimu kurti kolektyvinio dalyvavimo kultūrą; veiksminga sprendimų priėmimo procedūra
 • Kruopšti akademinių darbuotojų atranka, kurioje dėmesys skiriamas kompetencijai ir vertybėms ir kuri apima dėstymą bandomųjų paskaitų metodu
 • Universitete dėstantys akademiniai darbuotojai ir specialistai dirba poromis, teikdami savitarpio paramą ir keisdamiesi žiniomis
 • Vadovybė atsiliepia į darbuotojų mokymo poreikius ir užtikrinama daug jų ugdymo galimybių
 • Efektyvus ir veiksmingas pokyčių valdymas, orientuotas į trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį
 • Įgyvendinamos įvairios priemonės siekiant užtikrinti išorės socialinių dalininkų dalyvavimą programos kūrimo procese ir persvarstant bei didinant programų atitiktį darbo rinkos poreikiams (įvairūs organai, apimantys socialinius dalininkus, verslo konsultantai, patariantys dėl programų aktualumo; apskritojo stalo diskusijos, suburiančios socialinius dalininkus, darbuotojus ir studentus)
 • Platus išorės socialinių dalininkų dalyvavimas rengiant ir pristatant kai kurias laipsnį suteikiančias studijų programas
 • Didelis dėmesys praktiniam mokymui laipsnį suteikiančiose studijų programose, užtikrinant tinkamą pusiausvyrą tarp teorinio ir praktinio mokymo
 • Atsiliepimas į studentų poreikius, geri santykiai tarp studentų ir dėstytojų, taip pat geros galimybės studentams bendrauti su dėstytojais
 • Vis didesnės mokymosi visą gyvenimą galimybės verslo klientams, įskaitant modulius, teikiančius kreditus, kurie pripažįstami įgyjant laipsnį
 • Ankstesnio mokymosi pripažinimo metodika
 • Glaudi sąsaja tarp studijų ir mokslinių tyrimų, naudojant mokslinių tyrimų rezultatus programoms tobulinti
 • Didelis dėmesys mokslo darbuotojų tobulėjimui, geros mokslo darbuotojų tobulinimosi galimybės ir moksliniams tyrimams palanki aplinka
 • Platūs ir glaudūs ryšiai su verslo įmonėmis kaip pagrindiniais VU TVM socialiniais dalininkais
 • Didelis dėmesys studentų praktikos ir baigiamųjų darbų atitikčiai socialinių dalininkų poreikiams ir ekonominei plėtrai

 
CEEMAN akreditacija
 
Tarptautinė vadybos plėtros asociacija CEEMAN Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklai suteikė Tarptautinę kokybės akreditaciją (International Quality Accreditation, IQA), įrodančią, kad VU TVM valdymas atitinka aukščiausio lygio tarptautinius verslo mokyklų valdymo standartus. Akredituota maksimaliam laikotarpiui – 6 metams.
 
 
 
 
Studijų programų akreditacijos
Studijų kokybės vertinimo centras atliko išorinį VU VM "Tarptautinė projektų vadyba" magistrantūros programos vertinimą, komisija 2017 m. liepos 14 d. sprendimu pritarė vertinimo išvadoms: programa buvo įvertinta teigiamai bei akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui.
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Studijų kokybės vertinimo centras atliko išorinį VU TVM "Kūrybinis verslas" magistrantūros programos vertinimą, komisija 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimu pritarė vertinimo išvadoms: programa buvo įvertinta teigiamai bei akredituota - 3 metams.
 
 
 

Studijų kokybės vertinimo centras atliko išorinį VU TVM "Tarptautinė projektų vadyba" magistrantūros programos vertinimą, komisija 2014 m. vasario 6 d. sprendimu pritarė vertinimo išvadoms: programa buvo įvertinta teigiamai bei akredituota - 3 metams.
 
 
 

Studijų kokybės vertinimo centras atliko išorinį VU TVM "Tarptautinio verslo" bakalauro programos vertinimą, komisija 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu pritarė Programos vertinimo išvadoms: programa buvo įvertinta teigiamai bei akredituota maksimaliam laikotarpiui - 6 metams.
 
 
 

Studijų kokybės vertinimo centras atliko išorinį VU TVM "Tarptautinio turizmo verslo" bakalauro programos vertinimą, komisija 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu pritarė Programos vertinimo išvadoms: programa buvo įvertinta teigiamai bei akredituota - 3 metams.
 
 
 

Studijų kokybės vertinimo centras atliko išorinį VU TVM "Tarptautinio verslo finansų" magistrantūros programos vertinimą, komisija 2013 m. birželio 11 d. sprendimu pritarė Programos vertinimo išvadoms: programa buvo įvertinta teigiamai bei akredituota maksimaliam laikotarpiui - 6 metams.
 
 

Studijų kokybės vertinimo centras atliko išorinį VU TVM "Verslo finansų" bakalauro programos vertinimą, komisija 2013 m. vasario 8 d. sprendimu pritarė Programos vertinimo išvadoms: programa buvo įvertinta teigiamai bei akredituota - 3 metams. 
 
 
 

Kontaktai

Vilniaus universiteto Verslo mokykla
Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

Tel.: +370 5 236 6889
info@vm.vu.lt

Dėl priėmimo:
priemimas@vm.vu.lt

jovita.sneideriene@vm.vu.lt

.