Priėmimas: +370 612 46044

Tarptautinis verslas

Plačiau
vu_vm_baneris_ED_1120x600 (1)-46361f5053b9227ba60582ddb8b14edf.png

Tarptautinis verslas

Grįžti
Studijuoti Vilniaus universiteto Verslo mokykloje tai reiškia būti tarp verslių, inovatyvių ir kūrybiškų asmenybių! VM bendruomenė yra atvira idėjoms, todėl čia puiki galimybė ir mokytis, ir kurti.
Ugnė Anelauskaitė,
Alumnė, įvairių Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir valdybos narė
Kaip didžiausią vertybę, kurią įgijau studijuodamas VU Verslo mokykloje, galėčiau įvardinti gebėjimą būti versliu žmogumi. Studijuodamas tarptautinį verslą paskaitų metu įgijau daug praktinių ir teorinių žinių, kurios yra būtinos sėkmingo verslo vystymui, jau antrame kurse pradėjau kurti savo asmeninį verslą. Studijų programa yra puikiai pritaikyta sėkmingam verslo startui. Akademinė aplinka čia yra puiki, kompetentingi dėstytojai niekada neatsisako praktiškai patarti pačiais įvariausias verslo klausimais.
Arūnas Rakauskas,
Absolventas, edukacinių projektų organizatorius

Tarptautinis verslas

Iš pradžių „Facebook‘as“ buvo tik idėja, aptarinėjama studentų bendrabučio kambaryje. Šiandien daugiau nei milijardas žmonių visame pasaulyje neįsivaizduoja savo dienos be šio socialinio tinklo. Markas Zuckerbergas surizikavo ir laimėjo. Esi pasiryžęs rizikuoti ir pats susikurti sau galimybes, o ne tiesiog jų laukti? Tavo galvoje nuolat sukasi idėjos? Gal svajoji, jog tavo startuolis taptų antruoju vienaragiu Lietuvoje? Tuomet Tarptautinio verslo studijos – tavo geriausias pasirinkimas.
 
 
Studijų dalykai

I semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

25

Antreprenerystės kompetencijos

5

Vadyba

5

Mikroekonomika

5

Verslo anglų kalba

5

Derybų menas

5

Bendrojo universiteto lavinimo modulis

5

 

II semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

20

Makroekonomika

5

Verslo matematika

5

Verslo statistika I

5

Verslo anglų kalba

5

Bendrojo universiteto lavinimo modulis

5

Pasirenkamieji dalykai:

5

Tarptautinis protokolas 

5

Verslo psichologija 5
Viešasis kalbėjimas 5

 

III semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai:

25

Apskaita

5

Verslo statistika II

5

Rinkodara (Marketingas)

5

Žmonių išteklių vadyba

5

Pasirenkamieji dalykai

5

Korporatyvinė komunikacija

5

Paslaugų verslas

5

Bendrojo universiteto lavinimo modulis

5

 

IV semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

25

Žinių ir inovacijų vadyba

5

Verslo tyrimai

5

Tarpkultūrinė vadyba ir komunikacija

5

Verslo teisė

5

Verslo etika ir socialinė atsakomybė

5

Pasirenkamieji dalykai

5

Lyderystė

5

Pardavimai

5

 

V Semestras  
Specializacijos dalykai 
Verslo kūrimas ir valdymas
Skaitmeninė rinkodara
Kreditai
Privalomieji dalykai                                                                       25
Pasirenkamieji dalykai  5

 

VI Semestras  
Specializacijos dalykai 
Verslo kūrimas ir valdymas
Skaitmeninė rinkodara
Kreditai
Privalomieji dalykai                                                                       25
Kursinis projektas ir specializacijos dalykai 25
Pasirenkamieji dalykai 

5

  

VII semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas ar Verslo projektas

15

Baigiamoji praktika

15

* Studijų programos komiteto sprendimu dalykų sąrašas, gali būti keičiami.

Priėmimas
 

Konkursinio balo sandara 2020 m.

Egzaminai Koeficientas
Matematika 0.4
Lietuvių k. ir literatūra  0.2 
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0.2 
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0.2 

 

Stojant į valstybės finansuojamą vietą

Vidurinį išsilavinimą įgysiantiems 2020 m. reikia atitikti šiuos reikalavimus:

1. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išlaikymas;
2. Užsienio kalbos (anglų/vokiečių/prancūzų) egzamino išlaikymas;
3. Matematikos valstybinio egzamino išlaikymas;
4. 5 geriausių metinių dalykų įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7. Įskaitomi dalykai:
• lietuvių k. ir literatūra;
• gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių);
• užsienio kalba;
• matematika;
• istorija arba geografija;
• biologija arba fizika, arba chemija;
• meninio ugdymo dalykas arba technologijų krypties dalykas;
• bendroji kūno kultūra arba sporto šakos dalykas.

Stojančiųjų į valstybės finansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4 balai.

 

Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą

Stojantysis turi būti išlaikęs bent vieną valstybinį egzaminą. 

Stojančiųjų į valstybės nefinansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4 balai.


DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Finansavimas

Studentai, studijuojantys Verslo mokykloje gali pretenduoti į valstybė finansuojamas, nefinansuojamas ir nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas. Įmokos už studijas tuomet būna:

Studijų finansavimas

Studijų įmoka

Valstybės finansuojama (vf) studijų vieta

 

0 Eur

Valstybės nefinansuojama (vnf) studijų vieta

 

1520 Eur už semestrą

Valstybės nefinansuojama studijų vieta su studijų stipendija (vnf/st)*

685,50 Eur už semestrą 

 

*Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas, norminės kainos dydžiui. Studentas turi padengti skirtumą tarp norminės ir Vilniaus universiteto patvirtintos studijų kainos.

Semestro kaina skaičiuojama remiantis nustatyta 2020 m. normine kaina. Pakitus norminės kainos dydžiui, mokama suma gali keistis.

 

Stojantieji, negavę valstybės finansavimo gali kreiptis dėl valstybės remiamos paskolos. Studentai gali gauti:

 • paskolą studijų kainai sumokėti;
 • paskolą gyvenimo išlaidoms;
 • paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Studentai taip pat gali pretenduoti į studijų kainos kompensavimą, kurį administruoja Valstybinis studijų fondas. 

 

Stipendijos

Studentai studijų metu gali gauti vardinę Verslo mokyklos stipendiją, skatinamąją, socialinę, vienkartinę socialinę, vienkartinę tikslinę, vardinę stipendijas. Daugiau informacijos.

Diplomas

Studijos Universitete baigiamos įvykdžius visus pasirinktos studijų programos reikalavimus. Baigusiems Universiteto studijas studentams išduodamas tai patvirtinantis di­plomas.

Jei studentai įvykdo pirmosios ir antrosios studijų pakopos programas ypač gerai, jiems išduodamas specialus CUM LAUDE diplomas. Jei studentai ypač gerai įvykdo antrosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų programas ir pasižymi moksliniais gabumais, jiems išduodamas specialus MAGNA CUM LAUDE diplomas.

Kartu su diplomu išduodamas diplomo priedėlis, kuriame nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą.

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas visiems baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.

 


Kas reikalinga sėkmingam verslui?

Sėkmingam verslui reikalinga ne tik originali idėja, bet ir kūrybiškas, inovatyvus jos įgyvendinimas. Šioje studijų programoje ugdomi veržlūs, verslūs, ryžtingi profesionalai, kurie drąsiai susidoros su iššūkiais šeimos ar nuosavame versle, smulkioje ar didelėje įmonėje.

Iš didelę patirtį turinčių dėstytojų užsikrėsi verslumu, kuris pravers tau profesiniame kelyje. Tarptautinio verslo studijų programoje sužinosi, kaip sukurti ir valdyti socialiai atsakingą, etišką, sėkmingą verslą. Šiose studijose įgyti gebėjimai ir įgūdžiai bus vertinami bet kuriame versle.

Kas papuoš tavo CV?

Tarptautinio verslo studijų programoje įgysi verslo organizavimo, vadybos, ekonomikos žinių, taip pat turėsi galimybę įsigilinti į tokias sritis kaip verslo psichologija, derybų menas, tarptautinis protokolas ar lyderystė, kuriuos puikiai galėsi naudoti ne tik darbo sferoje, bet ir savo savo kasdieniame gyvenime. Studijų metu tu taip pat galėsi rinktis:

 • 1 semestrą ar 1 metus studijuoti užsienyje pagal „Erasmus“ programą;
 • 1 semestrą ar 1 metus studijuoti užsienyje pagal dvišalių mainų programą;
 • dalį studijų laikotarpio (2 metus) studijuoti Kedge Business School (Prancūzija) arba Haaga - Helia University of Applied Sciences (Suomija) ir gauti dvigubą diplomą;
 • Praktiką (4 mėn.) atlikti Lietuvoje arba užsienyje ir įgyti dar daugiau praktinių įgūdžių.
 • Kinijos rinkos modulį – China Track:

 

 

Kiti pasirinkimai taip pat priklauso nuo tavęs – gal norėsi dalyavuti vasaros stovykloje užsienyje (pavyzdžiui, Pietų Korėjoje), gal papildomai universitete mokysiesi užsienio kalbų, dalyavusi mūsų organizuojamame hakatone, atliksi savanorišką praktiką, o gal aktyviai įsitrauksi į Studentų atstovybės ar sportinę, meninę, visuomeninę veiklą? Galimybių ir pasirinkimų yra tikrai daug!

Studijuodamas šioje studijų programoje turėsi du specializacijų pasirinkimus

 • Įgijęs Verslo kūrimo ir valdymo specializaciją įgysi žinių ir įgūdžių, reikalingų startuolio kūrimui ir auginimui. Žinoma, galėsi dirbti Lietuvos ir užsienio įmonių verslo organizavimo, jo valdymo ir plėtros srityse, vadovauti projektų valdymo, pardavimų, rinkodaros ar finansų padaliniams.
 • Įgijęs Skaitmeninės rinkodaros specializaciją, galėsi kurti savo verslą šioje srityje ar dirbti rinkodaros, pardavimų, naujų produktų vystymo padaliniuose, būti rinkodaros komunikacijos specialistu, rinkodaros padalinio ar visos įmonės vadovu;
Baigęs studijas arba jų metu sugebėsi įsilieti ne tik į Lietuvos, bet ir į užsienio verslus, suprasti skirtingas verslo kultūras. Gebėsi sukurti verslą nuo nulio ar svariai prisidėti prie bet kurio verslo sėkmingo gyvavimo. 

Norintieji galės tęsti studijas toliau aukštesnėse studijų pakopose: socialinių bei humanitarinių mokslų magistrantūroje, o vėliau – ir doktorantūroje.

 

Turi klausimų? Susisiek!

Jovita Šneiderienė

el. p. jovita.sneideriene@vm.vu.lt, priemimas@vm.vu.lt 

tel. (8 5) 236 61 96, mob. tel. +370 612 46 044

 

International business

Plačiau
IB-d2eb56ed4f3804ea24e2ec46780a8cdd.PNG
Autorius: T. Gorbačas

International business

Grįžti
It is a pleasure and an honor being a part of the Vilnius University Business School. The international and multicultural atmosphere here has a great impact on the students, motivating and inspiring them to start building professional relations on a global scale. Our International Business program teaches us the art of mastering global business methods and modules, preparing us for any situation we might encounter in the real world while seeking our future prospective careers.
M. Louie Khalili,
From Russia
The benefits of studies in Vilnius University Business school is that we have a chance to discover and apply new knowledge in other subjects. The are a lot of complex case studies are given to us during studies, which challenge problems and develop critical thinking. Almost on all subjects, we are working in the groups and that groups are international. Study on English is the great opportunity for future career prospectives. Whereas studying on International Business programme, I find new interests which will help me to choose a direction for Master degree.
YUNONA KONDRATYUK,
From Ukraine

International business

As American businessman Nolan Bushnell accurately pointed out: everyone who has ever taken a shower has an idea, but the difference is made only by the person who does something about it. If you are ready to give yourself a freedom to generate new ideas and bring them to life, discover original solutions and implement them – International business programme is a good start. Here you will get a lot of support to get the best out of yourself and your ideas. 
 
 
Study courses

I semester

Course title

Credits

Compulsory courses

25

Introduction to Business

5

Management

5

Microeconomics

5

Art of Negotiation

5

Business English I

5

General Education Modules

5

 

II semester

Course title

Credits

Compulsory courses

20

Macroeconomics

5

Business Mathematics

5

Business Statistics I

5

Business English II

5

General Education Modules

5

Optional courses

5

International Protocol  5
Business Psychology 5
Public Speaking 5

 

III semester

Course title

Credits

Compulsory courses

25

Accounting

5

Business Statistics II

5

Marketing

5

Human Resource Management

5

General Education Modules

5

Optional courses

5

Organizational Communication

5

Service Business

5

 

 

IV semester

Course title

Credits

Compulsory courses

25

Knowledge and Innovation Management

5

Business Research

5

Intercultural Management and Communication

5

Business Law

5

Business Ethics and Social Responsibility

5

Optional courses

5

Leadership

5

Sales

5

 

V semester

Course title

Credits

Compulsory courses

25

Strategic Management

5

Entrepreneurship

5

Quantitative Business Decisions

5

Corporate Finance

5

Project Management

5

Optional courses

5

Digital Marketing

5

Quality Management

5

   

VI semester

Course title

Credits

Compulsory courses

25

International Business

5

Course Paper

5

International Economics and Trade

5

Financial Markets and Investments

5

Financial Management

5

Optional courses

5

Emerging Markets

5

Comparative Economics

5

Family Business

5

VII semester

Course title

Credits

Compulsory courses

30

Practical Training

15

Bachelor Thesis

15

 

Admission
Competetive score structure
 
Examinations Coefficient
Mathematics 0.4
Lithuanian Language and Literature 0.2
Examinations or yearly grades  
History or Information Technology or Geography or Foreign Language 0.2
Any subject, that doesn’t match with others  0.2

 

State-funded study places 
 

If you complete your secondary school education in 2020, you have also comply with these requirements:

1. to pass Lithuanian Language and Literature examination;

2. to pass Foreign Language (English/German/French) examination;

3. to pass Mathematics examination;

4. Mean of the best five yearly subjects must be not less than 7. Subjects that can be counted:

• Lithuanian Language and Literature;

• Mother Language (Belarusian, Polish, Russian, German);

• Foreign Language;

• Mathematics;

• History or Geography;

• Biology or Physics or Chemistry;

• Artistic Education subject or subject of Technology Direction;

• General Physical Education or Sports subject.

 

Competitive score for the 2020 intake have to be not less than 5,4.

 

Own funded study places

 

Entrant must have passed at least one matura examination.  

Competitive score for the 2020 intake have to be not less than 5,4.

 

Tuition fee per semester - 1810 EUR

 

Diploma

University studies shall be completed when all requirements of the chosen full-time study programme are fulfilled. Graduates of University study shall receive a diploma certifying hereof.

If students fulfil the first and second cycle full-time study programmes with especially high results, they are issued a special CUM LAUDE diploma. If students fulfil the second cycle full-time study programme or the integrated study programme with especially high results and have distinct scientific competence, they are issued a special MAGNA CUM LAUDE diploma.

Diploma Supplement which identifies study subjects, their content and results, is issued together with diploma. Diploma Supplement is a document that complies with the model agreed by the European Commission, the Council of Europe and UNESCO/CEPES; it supplements a higher education, Master or Bachelor diploma with the data required for international academic and professional recognition, provides description of the nature and contents of the studies completed by its holder and gives details on the national higher education system.

Diploma Supplement is produced in Lithuanian and English and is issued to all graduates since 2006 automatically and free of charge as an integral part of diploma. 

Financing

Studies can be:

Type of study financing form

Tuition fee

State-funded study place

 

0 Eur

Own funded study place

 

1810 Eur/ per semester

Study place with state scholarship

975,50* Eur/ per semester

 

*Calculation is made taking into account the normative price approved in 2020. If the normative price is changed, this amount will also change.

During the studies students may apply for  VU Business School scholarship, social, incentive scholarships, one-off social grants and other. More information.

You can also apply for government-backed loan. More information.


How we see it?

In this programme you will get a broad education and the perception of a real business world. You will acquire knowledge in such fields as Economic analysis, Marketing and Sales, Accounting and Finance, Customer relationship management, Negotiation, Communication, Project management, etc. Here you will learn how to create and run a successful business

Real-life business. An International Business programme has a strong orientation towards real-life – real business stories and problems, real hunting for the best solutions.

Intercultural environment. 2/3 your fellow students come from all over the world. It is a great start to your international network. 

Dynamic learning. Here you will get not only knowledge, but also the essential skills from experienced lecturers and business leaders. Weekly class time is typically divided into formal lectures and seminars or tutorials. 

Also you can choose:

 • to go abroad for 1 semester or 1 year and participate in Erasmus+ exchange programme
 • to go abroad for 1 semester or 1 year and participate in exchange programmes through bilateral agreements (f.e. Sinagapore, China, Canada).
 • students are required to complete a minimum of 4 months practice placement. You can choose to work either abroad or in national business enterprises.
 • China Track

Skills you will get

From idea to success. Turn business ideas into action by setting business and managing its growth.

Information management. Search, locate, analyse and synthesize information necessary for business purposes.

Analytical skills. Interpret business reports and evaluate performance of an organization. Select and apply relevant research techniques for business and its environment.

Strategy and planning. Prepare and implement business plans.

Leadership. Apply decision making methods appropriate to a given business situation.

Insight. Identify business development problems and obstacles, and find the means of their solution.

Charisma. Demonstrate qualities of independence, good communication and presentation skills.

Career opportunities


Graduates of International Business studies have good career opportunities. From creating and running own business to becoming valued professionals in any organization or company. From finance and insurance, trade and marketing to human resource management, e-business, private or public management. The sufficiently strong academic backing of the programme enables students to pursue Master degree either in Lithuania or abroad.  
 
Programme duration: 3,5 years (7 semesters)
Language of instruction: English
Study form: Full time
 
 
Have questions? Contact us!
 

Jovita Šneiderienė

e-mail: jovita.sneideriene@vm.vu.lt, priemimas@vm.vu.lt 

tel. +370 236 61 96, mobil. +370 612 46 044

 

Verslo finansai

Plačiau

Verslo finansai

Grįžti
Verslo finansų programa - ypatingai įdomi ir konkreti. Man labiausiai patiko tai, kad mums dėstė savo srities finansų profesionalai, ne tik akademikai, todėl gavome aktualiausią ir praktika patikrintą informaciją. Pati programa sudaryta taip, kad apimtų visus svarbiausius finansų pasaulio dalykus - nuo centrinių bankų monetarinės politikos iki įmonės finansų valdymo. Per trejus studijų metus tapau finansų specialistas – žinias, kurias įgyjau, naudoju kasdieną ir jos man padeda uždirbti pelnus iš vertybinių popierių biržos (investavimo) ir kopti į savo karjeros viršūnę. Šią programą turėtų pasirinkti žmogus, kurio mėgtamiausias filmas "Wall street'o vilkas", žmogus, kuriam patiktų skaičiuoti, strateguoti, prognozuoti ir valdyti vieną svarbiausią įmonės turtą - pinigus.
Vasaris Prunskas,
Absolventas, įmonių „Technologiniai projektai“ ir „Rent Vespa“ įkūrėjas, investuotojas į akcijų biržas
Studijuojant VU Verslo mokykloje verslo finansų bakalauro studijų programoje labai patiko inovatyvi ir naujoviška mokymosi aplinka. Nemažai dėstytojų ne tik gerai išmanė teoriją, bet ir savo buvo srityse patyrę praktikai, kurie puikiai perteikė realius pavyzdžius. Labiausiai įgytos žinos padėjo atliekant baigiamąją praktiką banke, po kurios sėkmingai jame ir įsidarbinau kaip specialistas.
Lukas Jasiukaitis,
absolventas, AB SEB banko darbuotojas

Verslo finansai

Kiekviename versle atrasime žmogų, kuris įžvelgia plačias galimybes ten, kur kiti mato tik skaičius. Žmogų, kuris savo darbu leidžia verslo idėjai gyventi ir vystytis. Tai – finansų specialistas. Jeigu nori dinamiškos, įtraukiančios veiklos, kurioje tavo protas dirbtų pilnu pajėgumu, mėgsti skaičiuoti, kurti strategijas ir prognozuoti – tuomet Verslo finansų studijų programa skirta būtent tau!

 

Studijų dalykai

I semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

30

Mikroekonomika

5

Antreprenerystės kompetencijos

5

Informacinės technologijos

5

Verslo anglų kalba I

5

Derybų menas

5

 Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (BUS)

5

 

II semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

30

Finansų teorija

5

Makroekonomika

5

Verslo anglų kalba II

5

Verslo matematika

5

Verslo statistika

5

Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (BUS) 

5

 

III semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

30

Apskaita (I)

5

Pinigai ir kreditas

5

Rinkodara

5

Tarptautiniai finansai ir krizės

5

Vadyba

5

Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (BUS)

5

 

IV semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

25

Apskaita (II)

5

Įmonių finansai

5

Valdymo apskaita

5

Verslo etika ir socialinė atsakomybė

5

Verslo teisė

5

Pasirenkamieji dalykai

5

Lyderystė

5

Žinių ir inovacijų dalykai

5

 

V semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

25

Geofinansai

5

Investicijų valdymas

5

Rizikos valdymas

 

Strateginis valdymas

5

Verslumas

5

Pasirenkamieji dalykai

5

Kiekybiniai verslo sprendimai

5

Kokybės vadyba

5

 

VI semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

25

Finansų inžinerija

5

Kursinis darbas

5

Mokesčių teisė

5

Projektų finansų valdymas

5

Verslo informacinės sistemos

5

Pasirenkamieji dalykai

5

Lyginamoji ekonomika

5

Mokėjimų sistemos

5

 

VII semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

30

Profesinė praktika

15

Baigiamasis darbas (kryptis: finansai)

15

* Studijų programos komiteto sprendimu, studijų programos dalykai, gali būti keičiami.

Priėmimas
 

Konkursinio balo sandara 2020 m.

Egzaminai Koeficientas
Matematika 0.4
Lietuvių k. ir literatūra  0.2 
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0.2 
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0.2 

 

Stojant į valstybės finansuojamą vietą

Vidurinį išsilavinimą įgysiantiems 2020 m. reikia atitikti šiuos reikalavimus:

1. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išlaikymas;
2. Užsienio kalbos (anglų/vokiečių/prancūzų) egzamino išlaikymas;
3. Matematikos valstybinio egzamino išlaikymas;
4. 5 geriausių metinių dalykų įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7. Įskaitomi dalykai:
• lietuvių k. ir literatūra;
• gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių);
• užsienio kalba;
• matematika;
• istorija arba geografija;
• biologija arba fizika, arba chemija;
• meninio ugdymo dalykas arba technologijų krypties dalykas;
• bendroji kūno kultūra arba sporto šakos dalykas.

Stojančiųjų į valstybės finansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4 balai.


Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą

Stojantysis turi būti išlaikęs bent vieną valstybinį egzaminą. 

Stojančiųjų į valstybės nefinansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4 balai.

 

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Finansavimas

Studentai, studijuojantys Verslo mokykloje gali pretenduoti į valstybė finansuojamas, nefinansuojamas ir nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas. Įmokos už studijas tuomet būna:

Studijų finansavimas

Studijų įmoka

Valstybės finansuojama (vf) studijų vieta

 

0 Eur

Valstybės nefinansuojama (vnf) studijų vieta

 

1448 Eur už semestrą

Valstybės nefinansuojama studijų vieta su studijų stipendija (vnf/st)*

613,50 Eur už semestrą 

 

*Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas, norminės kainos dydžiui. Studentas turi padengti skirtumą tarp norminės ir Vilniaus universiteto patvirtintos studijų kainos.

Semestro kaina skaičiuojama remiantis nustatyta 2020 m. normine kaina. Pakitus norminės kainos dydžiui, mokama suma gali keistis.

 

Stojantieji, negavę valstybės finansavimo gali kreiptis dėl valstybės remiamos paskolos. Studentai gali gauti:

 • paskolą studijų kainai sumokėti;
 • paskolą gyvenimo išlaidoms;
 • paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. 

Studentai taip pat gali pretenduoti į studijų kainos kompensavimą, kurį administruoja Valstybinis studijų fondas. Daugiau informacijos.

 

Stipendijos

Studentai studijų metu gali gauti vardinę Verslo mokyklos stipendiją, skatinamąją, socialinę, vienkartinę socialinę, vienkartinę tikslinę, vardinę stipendijas. Daugiau informacijos.

Diplomas

Studijos Universitete baigiamos įvykdžius visus pasirinktos studijų programos reikalavimus. Baigusiems Universiteto studijas studentams išduodamas tai patvirtinantis di­plomas.

Jei studentai įvykdo pirmosios ir antrosios studijų pakopos programas ypač gerai, jiems išduodamas specialus CUM LAUDE diplomas. Jei studentai ypač gerai įvykdo antrosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų programas ir pasižymi moksliniais gabumais, jiems išduodamas specialus MAGNA CUM LAUDE diplomas.

Kartu su diplomu išduodamas diplomo priedėlis, kuriame nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą.

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas visiems baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.

 


Kaip tai matome mes?

Čia rengiami būsimi lyderiai, finansų pasaulyje siekiantys išskirtinių rezultatų. Šioje studijų programoje gausi tik aktualiausias ir realiame versle patikrintas žinias, kurias vėliau pritaikysi kasdien kurdamas savo verslą ar valdydamas įmonės finansus. Čia gautos žinios ir įgūdžiai virsta sėkminga ir pelninga veikla, leidžiančia sparčiai kopti karjeros laipsniais.

Šioje programoje dėstantys geriausi finansų srities profesionalai surengs tau išsamią pažintinę kelionę po finansų pasaulį – pradedant nuo Centrinių bankų ir jų monetarinės politikos, baigiant įmonių finansų valdymu. Čia išmoksi analizuoti, planuoti, prognozuoti, kontroliuoti pinigų srautus, vertinti investicijų galimybes, rengti biudžetus ir standartus, teikti finansų valdymo pasiūlymus įmonės vadovybei, ir daug daugiau.

Kuo galėsite papuošti savo CV?

Pasirinkęs šią studijų programą galėsi ne tik  mokytis užsienyje pagal ERASMUS programą, bet ir sustiprinti savo įgūdžius atlikdamas praktiką pasirinktoje Lietuvos ar užsienio įmonėje. Baigęs studijas galėsi dirbti Lietuvos ar užsienio įmonių padalinių vadovybėje, pradėti savo verslą arba tęsti studijas magistrantūroje, o vėliau – ir doktorantūroje.

Absolventas gebės

Baigęs Verslo finansų studijų programą:

 • gebėsi identifikuoti, analizuoti ir spręsti teorines ir praktines finansų organizavimo ir valdymo problemas;
 • mokėsi vertinti įmonėje vykstančius finansinius – ekonominius procesus, identifikuoti rizikos veiksnius, galinčius turėti įtakos įmonės veiklos rezultatams;
 • gebėsi parinkti tinkamus verslo finansavimo modelius, įvertinti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus bei identifikuoti tai nulėmusias priežastis;
 • mokėsi rengti įmonės veiklos plėtros planus, užtikrinančius reikalingą finansavimą numatytiems tikslams įgyvendinti.

 

Turi klausimų? Susisiek!

Jovita Šneiderienė

el. p. jovita.sneideriene@vm.vu.lt, priemimas@vm.vu.lt 

tel. (8 5) 236 61 96, mob. tel. +370 612 46 044

 

Tarptautinis verslas (sesijomis)

Plačiau
video1-f8719892c1d2128cdaa975d934a69678.jpg
prof. LINAS ČEKANAVIČIUS Programos vadovas

Tarptautinis verslas (sesijomis)

Grįžti
Šios programos pasirinkimo priežastis asmeniškai man buvo ta, kad gyvenu ne Lietuvoje. Lankstus požiūris į studijų procesą leidžia puikiai derinti studijas ir verslo kūrimą, o programos dėstytojai – vieni stipriausių, profesionaliausių ir įdomiausių mano kelyje sutiktų žmonių. Esu baigusi Londone verslo studijas, tačiau net čia nesu sutikusi tokių atsidavusių savo srities žinovų.
Živilė Sungailaitė,
studentė, Londono Grange viešbučių tinklo renginių ir konferencijų organizatorė

Tarptautinis verslas (sesijomis)

Vienas žymiausių visų laikų automobilių gamintojų Henris Fordas yra pasakęs: „tas, kuris nustoja mokytis, yra senas, nesvarbu, ar jam būtų dvidešimt, ar aštuoniasdešimt metų. Tas, kuris nuolat mokosi, išlieka jaunas“. Nesvarbu, kokia tavo patirtis ir kiek tau metų, nesvarbu, kur tu gyveni ar dirbi šiuo metu – jeigu nori mokytis ir pagilinti savo žinias apie verslo organizavimą ir valdymą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje – Tarptautinio verslo studijos skirtos būtent tau!

 

Studijų dalykai

 

I semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

25

Antreprenerystės kompetencijos

5

Vadyba

5

Mikroekonomika

5

Verslo anglų kalba

5

Derybų menas

5

Bendrojo universiteto lavinimo modulis

5

 

II semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

20

Makroekonomika

5

Verslo matematika

5

Verslo statistika I

5

Verslo anglų kalba

5

Bendrojo universiteto lavinimo modulis

5

Pasirenkamieji dalykai

5

Verslo psichologija 5
Tarptautinis protokolas 5
Viešasis kalbėjimas 5

 

III semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

25

Apskaita

5

Verslo statistika II

5

Rinkodara (Marketingas)

5

Žmonių išteklių vadyba

5

Bendrauniversitetinių studijų dalykai (BUS)

5

Pasirenkamieji dalykai

5

Korporatyvinė komunikacija

5

Paslaugų verslas

5

 

IV semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

25

Žinių ir inovacijų vadyba

5

Verslo tyrimai

5

Tarpkultūrinė vadyba ir komunikacija

5

Verslo teisė

5

Verslo etika ir socialinė atsakomybė

5

Pasirenkamieji dalykai

5

Lyderystė

5

Pardavimai

5

 

V semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

25

Įmonių finansai

5

Kiekybiniai verslo sprendimai

5

Projektų valdymas

5

Strateginis valdymas

5

Verslumas

5

Pasirenkamieji dalykai

5

Skaitmeninė rinkodara

5

Kokybės vadyba

5

 

VI semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

25

Finansų rinkos ir investicijos

5

Finansų valdymas

5

Kursinis darbas

5

Tarptautinė ekonomika ir prekyba

5

Tarptautinis verslas

5

Pasirenkamieji dalykai

5

Šeimos verslas

5

Kylančios rinkos

5

Lyginamoji ekonomika

5

 

VII semestras

Pavadinimas

Kreditai

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: tarptautinis verslas)

15

Baigiamoji praktika

15

*     Studijų programos komiteto sprendimu studijų dalykai, gali būti keičiami.

Priėmimas
 

Konkursinio balo sandara 2020 m.

Egzaminai Koeficientas
Matematika 0.4
Lietuvių k. ir literatūra  0.2 
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0.2 
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0.2 

 

Stojant į valstybės finansuojamą vietą

Vidurinį išsilavinimą įgysiantiems 2020 m. reikia atitikti šiuos reikalavimus:

1. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išlaikymas;
2. Užsienio kalbos (anglų/vokiečių/prancūzų) egzamino išlaikymas;
3. Matematikos valstybinio egzamino išlaikymas;
4. 5 geriausių metinių dalykų įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7. Įskaitomi dalykai:
• lietuvių k. ir literatūra;
• gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių);
• užsienio kalba;
• matematika;
• istorija arba geografija;
• biologija arba fizika, arba chemija;
• meninio ugdymo dalykas arba technologijų krypties dalykas;
• bendroji kūno kultūra arba sporto šakos dalykas.

Stojančiųjų į valstybės finansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4 balai.


Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą

Stojantysis turi būti išlaikęs bent vieną valstybinį egzaminą. 

Stojančiųjų į valstybės nefinansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4 balai.


 

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 
Finansavimas

Studentai, studijuojantys Verslo mokykloje gali pretenduoti į valstybė finansuojamas, nefinansuojamas ir nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas. Įmokos už studijas tuomet būna:

Studijų finansavimas

Studijų įmoka

Valstybės finansuojama (vf) studijų vieta

 

0 Eur

Valstybės nefinansuojama (vnf) studijų vieta

 

1216 Eur už semestrą

Valstybės nefinansuojama studijų vieta su studijų stipendija (vnf/st)*

381,50 Eur už semestrą 

 

*Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas, norminės kainos dydžiui. Studentas turi padengti skirtumą tarp norminės ir Vilniaus universiteto patvirtintos studijų kainos.

Semestro kaina skaičiuojama remiantis nustatyta 2020 m. normine kaina. Pakitus norminės kainos dydžiui, mokama suma gali keistis.

 

Stojantieji, negavę valstybės finansavimo gali kreiptis dėl valstybės remiamos paskolos. Studentai gali gauti:

 • paskolą studijų kainai sumokėti;
 • paskolą gyvenimo išlaidoms;
 • paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Studentai taip pat gali pretenduoti į studijų kainos kompensavimą, kurį administruoja Valstybinis studijų fondas. 

 

Stipendijos

Studentai studijų metu gali gauti vardinę Verslo mokyklos stipendiją, skatinamąją, socialinę, vienkartinę socialinę, vienkartinę tikslinę, vardinę stipendijas. Daugiau informacijos.

 

Diplomas

Studijos Universitete baigiamos įvykdžius visus pasirinktos studijų programos reikalavimus. Baigusiems Universiteto studijas studentams išduodamas tai patvirtinantis di­plomas.

Jei studentai įvykdo pirmosios ir antrosios studijų pakopos programas ypač gerai, jiems išduodamas specialus CUM LAUDE diplomas. Jei studentai ypač gerai įvykdo antrosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų programas ir pasižymi moksliniais gabumais, jiems išduodamas specialus MAGNA CUM LAUDE diplomas.

Kartu su diplomu išduodamas diplomo priedėlis, kuriame nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą.

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas visiems baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.

 


Kaip tai matome mes?

Tai – unikali studijų programa, kuri pritaikyta ir jau turintiems savo verslą, ir galvojantiems apie jo įkūrimą, ir dirbantiems versle užsienyje ar kitose Lietuvos miestuose, ir tiems, kas tik pradeda savo profesinį kelią. Pasirinkta studijų forma netrukdo darbui. Paskaitos trunka 2 savaites per semestrą.  Net jeigu daug keliauji ar šiuo metu gyveni užsienyje – paskaitų medžiagą pasieksi visur, kur veikia internetas.

Čia ugdomi verslūs, plataus akiračio ir požiūrio profesionalai, kurie sugeba imtis atsakomybės tiek šalies, tiek tarptautiniame versle. Tokie vadovai ir vadybininkai, kurie nebijo priimti drąsius ir inovatyvius sprendimus įvairiuose valdymo lygiuose, kurie moka ne tik kalbėti, bet ir išgirsti.

Kuo galėsiu papuošti savo CV?

Norintys gauti realios tarptautinės patirties studentai turi galimybę vienam pusmečiui ar net metams išvykti mokytis į užsienį, atlikti praktiką Lietuvos ar užsienio įmonėse. Studijos suteikia galimybę įgyti dvigubą diplomą kartu su Kedge Business School (Prancūzija) ir Haaga - Helia University of Applied Sciences (Suomija) mokslo įstaigomis.

Šios studijos – geriausia verslumo mokykla, po kurios galėsi įkurti ar toliau plėtoti savo verslą, arba pritaikyti savo žinias versle, kuriame vertinami inovatyvumas ir lyderystė. Norintieji mokytis toliau, studijas galės tęsti magistrantūroje, o vėliau – ir doktorantūroje.

Galima rinktis Kinijos modulį - China Track: 

Baigęs šias studijas tu?

 • Sugebėsi analizuoti ir suprasti, kaip veikia ekonomika, kokie jos pagrindiniai principai, kaip ji susijusi su socialiniais, kultūriniais bei politiniais procesais;
 • Sužinosi geriausius būdus įkurti, organizuoti verslą, vadovauti jam šalyje arba tarptautinėje ekonominėje erdvėje, atsižvelgiant į kiekvienos šalies ypatumus;
 • Suvoksi verslo plėtros tendencijas, išmoksi jas analizuoti, suprasti kaip veikia tarptautinės rinkos ir kokią įtaką joms turi integracija ir globalizacija;
 • Išmoksi, kas yra socialiai atsakingas verslas, kokia yra verslo etika;
 • Įgysi gebėjimą bendrauti užsienio kalbomis, efektyviai komunikuoti, aiškiai, rišliai ir logiškai pristatyti idėjas, problemas ir jų sprendimus net didžiausioms auditorijoms,  dalyvauti diskusijose, imtis iniciatyvos. 

Studijų trukmė: 3,5 metų
Studijų forma: nuolatinė (sesijomis)

 

Turi klausimų? Susisiek!

Jovita Šneiderienė

el. p. jovita.sneideriene@vm.vu.lt, priemimas@vm.vu.lt 

tel. (8 5) 236 61 96, mob. tel. +370 612 46 044

 

Kontaktai

Vilniaus universiteto Verslo mokykla
Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

Tel.: +370 5 236 6889
info@vm.vu.lt

Dėl priėmimo:
priemimas@vm.vu.lt

jovita.sneideriene@vm.vu.lt

.