Priėmimas: +370 612 46044

International Project Management

Admission started!
Plačiau

International Project Management

Admission started!

Grįžti
Autorius: T. Gorbačas 

Chaos is just a million opportunities to make an order. The future belongs to people who see chaos and fast changes not as obstacles, but rather as challenges.

Sounds like you? International project management programme is YOUR BEST CHOICE.

 

HOW we see it?

 

THE WORLD NEEDS LEADERS. Our aim is to prepare highly skilled Project Management professionals who will be able not only to create harmony in chaos, but also be a true leaders of teams in projects, programmes and portfolios in business and in private sector. From smallest family businesses to biggest international projects. From talented managers to gifted leaders.

 

NO THEORIES INCOMPATABLE WITH REALITY.This study programme focuses on problem-based teaching and learning methods. Here theory and practise go hand-in-hand.

 

REAL OPPORTUNITY TO LEARN FROM THE BEST. We apply the analysis of practical examples, the independent individual and group tasks, discussions, simulations (role plays, action analysis within simulated situations). You will learn about the best practises from the best professionals in IPM field.

 

WHY us?

 

SAVE TIME. Nowadays time is limited good, but time invested in learning always pays off. It is a unique international modular programme for working students. This programme is adapted to the needs of busy people.

 

MANAGE YOUR STUDIES. Study plan and duration are up to you. You can be a manager of your own time and studies, choose your best option from 3 different study plans: usual, indvidual plan or by modules.

 

MAKE CONTACTS. Programme has been designed in close cooperation with Lithuanian Project Management Association. Project managers from business companies are taking active part in the programme.

 

GET BASIS FOR THE FUTURE. Logics of the programme is based on International Project Management Association (IPMA) Individual Competence Baseline. Knowledge and skills gained in this Programme will form a solid foundation in preparation for International IPMA Certification. IPMA certificates are widely recognized in the global project management community.

 

What will decorate your CV?

 

 1. PROJECT MANAGEMENT FROM A to Z. You will manage to setup a project organizational structure, prepare a Business Case, work with Project Board/Steering Committee.
 2. LEADING WORKING TEAMS. You will be able to form, manage and lead project teams, take responsibility for their work quality and that of their subordinates as well as its evaluation.
 3. ANALYTICAL SKILLS. You will be able to analyze and critically evaluate a range of information related to your occupational field.
 4. COMMUNICATION SKILLS. You will manage to communicate efficiently in team, with colleagues of varying job position levels, business partners and customers.
 5. DECISION-MAKING. You will manage to efficiently analyze complex situations and make well-grounded decisions.
 6. REPRESENTATION. You will be able to represent the team and the organization.
 7. ETHICS. You will be able to apply ethical principles of business ethics in your performance.

 

Feeling inspired? We are waiting for you!

 
 
 
Study courses

I semester

Course

Credits

Lecturer

Project and Project Organization Operational Management

10

Lect. dr. S. Šimkonis

Agile Project Management

5

lect. V. Adomauskas, lect. A. Kovaliov

Human Resource Management

5

prof. E. Barthel (Germany), lect. A. Bučinskas

Project Financial Management

5

prof. A. Paškevičius

Optional

Innovation and Change Management 5 Prof. R. Kaufmann (Germany)
Enterprise IT architecture 5 Lect. L. Dovydaitis

 

II semester

Course

Credits

Lecturer

Process Management & Quality Management

5

lect. A. Kuliešas

Strategic Management

5

Assoc. Prof. M. Laužikas

Strategic Project Management

10

Lect. I. Rungis (Latvia)

Qualitative Research Methodology

5

Lect. Dr. D. Čiupailaitė

International project management 5 Assoc. Prof. V.Viliūnas, Lect. D. Čiūdarienė

 

III semester

Course

Credits

Lecturer

Master Thesis: Final Part

20

Supervisor

Scientific Research 5 Supervisor

 

 

Study form: full-time
Studijų trukmė: 1,5 year (3 semesters)
Study language: English

Lectures will be held by modules every 2 weeks: 
Thursday: 18.00 - 21.10
Friday: 16.20 - 19.30
Saturday: 9.00 - 16.00
Admission

Requirements and conditions for admission

 

Applicants must be the graduates with a university bachelor`s diploma or its equivalent in the field of Management and Business Administration or Economics, also graduates of conversion studies when the applicant has completed studies other than in the field of Management and Business Administration or Economics, who know English. Competitive score consists of the total of average of evaluations in Diploma Supplement, grade of final examinations or final paper and the interview score.

 

Tuition fee per semester - 2,172 EUR

 *ALUMNI bachelors – 30% lower tuition fee.


 

For more information contact marketing project manager Jovita Šneiderienė, jovita.sneideriene@vm.vu.lt

 

Diploma

University studies shall be completed when all requirements of the chosen full-time study programme are fulfilled. Graduates of University study shall receive a diploma certifying hereof.

If students fulfil the first and second cycle full-time study programmes with especially high results, they are issued a special CUM LAUDE diploma. If students fulfil the second cycle full-time study programme or the integrated study programme with especially high results and have distinct scientific competence, they are issued a special MAGNA CUM LAUDE diploma.

Diploma Supplement which identifies study subjects, their content and results, is issued together with diploma. Diploma Supplement is a document that complies with the model agreed by the European Commission, the Council of Europe and UNESCO/CEPES; it supplements a higher education, Master or Bachelor diploma with the data required for international academic and professional recognition, provides description of the nature and contents of the studies completed by its holder and gives details on the national higher education system.

Diploma Supplement is produced in Lithuanian and English and is issued to all graduates since 2006 automatically and free of charge as an integral part of diploma. 

Tarptautinio verslo finansai

Vyksta priėmimas!
Plačiau

Tarptautinio verslo finansai

Vyksta priėmimas!

Grįžti
 
 Autorius: T. Gorbačas

 

 

Pasaulis sukasi vis greičiau. Lėtam, nelanksčiam veikimui konkurencinė kova negailestinga. Ypač tokiose srityse kaip finansų valdymas.

 

Mėgsti dinamišką veiklą? Patinka darbas su tarptautiniais projektais? Seki pasaulio finansų rinkų naujienas ir tendencijas, ar jau dirbi finansų srityje ir nori pagilinti savo žinias? Tuomet Tarptautinio verslo finansų studijų programa skirta būtent tau.

 

Mūsų vizija

 

Ateitį kuria drąsūs lyderiai. Ši studijų programa sukurta ateities finansų srities lyderiams, kurie nebijo pokyčių ir drąsiai pritaikys inovacijas, lankstų ir išradingą požiūrį įmonėse, institucijose, arba kurdami savo verslą. Programa puikiai tinka stipriai motyvuotiems, praktinės patirties turintiems studentams, siekiantiems gilesnių finansų srities žinių.

 

Inovatyvus finansų valdymas. Finansų pasaulyje reikalingi vadovai, gebantys mąstyti ir veikti strategiškai ir inovatyviai, taikantys moderniausias įžvalgas ir idėjas. Šioje studijų programoje studentai įgyja vertingų finansų strategijos ir valdymo, įmonių veiklos analizės žinių. Be to, susipažįsta su naujausiais finansavimo ir investicijų pritraukimo būdais, mokestinės aplinkos bruožais, bei finansinės elgsenos ypatumais, lemiančiais investicinius sprendimus.

 

Kodėl mes?

 

Darbui netrukdantis tobulėjimas. Ši programa – puiki galimybė tau suderinti darbinę veiklą su studijomis. Studijos papildo darbą, leidžia pagilinti žinias apie galimus finansų valdymo sprendimus ir situacijas, su kuriomis tu realiai susiduri savo darbe. Ši studijų programa  tinka potencialiems finansų valdymo lyderiams iš visos Lietuvos ir net dirbantiems svetur (atlik TESTĄ ir sužinok, kuris studijų planas tinkamiausias būtent tau).

 

Galimybė mokytis iš sėkmingiausių. Pagrindinį programos dėstytojų branduolį sudaro finansų sektoriaus lyderiai praktikai, o juos papildo geriausi finansų srities akademinio pasaulio atstovai. Programos dėstytojai – patyrę finansų pasaulio profesionalai, sėkmingai kopiantys karjeros laiptais įvairiose finansų srityse.

 

Mažiau kalbų, daugiau darbų. Tarptautinio verslo finansų studijų programoje teorinių paskaitų skaičius yra minimalus. Studijų metu analizuojamos situacijos iš realaus verslo, kurios atspindi naujausius globalaus ir lokalaus verslo ir finansų pokyčius. Studentai taiko sukauptą darbo patirtį ir įgytas naujas žinias eksperimentuodami, rengdami projektus, konsultuodamiesi bei dalindamiesi idėjomis vieni su kitais.

 

Plačios veiklos galimybės. Šios programos absolventai gali sėkmingai dirbti šalies ir tarptautinių įmonių finansų ir plėtros padalinių vadovais, finansinių institucijų (bankų, draudimo ir lizingo bendrovių, pensijų ir investicijų fondų valdymo įmonių) vadovaujančiose pozicijose ar finansų verslo konsultantais šalies ir užsienio įmonėse, taip pat vadovauti tarptautiniams projektams viešajame sektoriuje.

 

Kuo galėsite papuošti savo CV?

 

 1. TVIRTAS PAGRINDAS FINANSŲ VALDYMO SRITYJE. Sugebėsite vadovauti įmonėms ir projektams šalies bei tarptautinėje ekonominėje erdvėje , valdyti įvairias finansų sritis (finansavimas, įmonės biudžeto sudarymas ir valdymas, investicijų valdymas ir kt.).

 

 1. POKYČIŲ GENERAVIMAS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS. Sugebėsite įkvėpti ir įgyvendinti esminius pokyčius įmonėse ar organizacijose bei pritaikyti inovatyvius iššūkių sprendimo metodus.

 

 1. ANALITINIAI GEBĖJIMAI. Gebėsite pažangiausiomis priemonėmis analizuoti, vertinti finansinę verslo situaciją, vertinti įmonės veiklos riziką bei siūlyti sprendimus įmonės veiklai gerinti.

 

 

 

 
Studijų dalykai

Dalykas

Kreditai

Dėstytojas

1 semestras

   

Ekonominė politika

5

prof. G. Nausėda

Įmonės veiklos analizė

5

lekt. dr. V. Filipavičius, lekt. M. Dubnikovas

Kiekybinių tyrimų metodai

5

lekt. P. Dubinskas

Finansų rinkos ir investicijų valdymas

10

prof. T. Gudaitis, lekt. dr. G. Keliuolytė Staniulėnienė

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Įmonės valdysena

5

lekt. G. Degėsys

Organizacijų informacinė architektūra 

5

lekt. L. Dovydaitis

Strateginis prekės ženklo valdymas

5

lekt. R. Stragienė

2 semestras

Finansinių sprendimų optimizavimas

5

prof. A. Kregždė

Rizikos valdymas

5

prof. A. Paškevičius, prof. A. Kregždė

Viešoji ekonomika

5

partnerystės profesorius R. Kuodis

Mokslo tiriamasis darbas

10

darbo vadovas

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Kokybiniai tyrimų metodai

5

lekt. dr. D. Čiupailaitė

Investavimo psichologija

5

lekt. M. Dubnikovas

3 semestras

Verslo plėtros finansų strategija (M&A)

5

lekt. dr. D. Rakauskaitė

Magistro darbas (MD)

20

Magistro darbo vadovas

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Įmonės valdysena

5

lekt. G. Degėsys

Inovacijų ir pokyčių valdymas

5

prof. R. Kaufmann
(Vokietija)

Skaitmeninė rinkodara

5

lekt. I. Zimaitis

 *Dėstomų dalykų sąrašas ir  dalykų dėstytojai gali keistis.

 

Studijų forma: nuolatinė
Studijų trukmė: 1,5 metų (3 semestrai)
Dėstymo kalba: lietuvių

Paskaitos vyksta moduliais kas antrą savaitę: 
Ketvirtadieniais: 18.00 - 21.10 val.
Penktadieniais: 16.20 - 19.30 val.
Šeštadieniais: 9.00 - 16.00 val.
Priėmimas
 

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

 

Konkurso tvarka priimami asmenys:

 • baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės arba vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos studijų krypties studijas;
 • turintys universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų;
 • turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir po bakalauro studijų baigimo turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje. 

 

 

Konkursinio balo sandara

 

VS*0,3 + D*0,2 + P*0,5

 

VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų) egzamino(-ų) pažymį(-ius), svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis) arba baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
P – motyvacinio pokalbio įvertinimas.
 

Semestro įmoka už studijas* – 1824 Eur

 

*ALUMNI bakalaurams – 30 proc. mažesnė studijų įmoka.

 

Priėmimo žingsniai

 

Kontaktas pasiteiravimui rinkodaros projektų koordinatorė Jovita Šneiderienė, el.p.  jovita.sneideriene@vm.vu.lt, mob. tel. 8 612 46 044
 
Diplomas

Studijos Universitete baigiamos įvykdžius visus pasirinktos nuosekliųjų studijų programos reikalavimus. Baigusiems Universiteto studijas studentams išduodamas tai patvirtinantis di­plomas.

Jei studentai įvykdo pirmosios ir antrosios nuosekliųjų studijų pakopos programas ypač gerai, jiems išduodamas specialus CUM LAUDE diplomas. Jei studentai ypač gerai įvykdo antrosios nuosekliųjų studijų pakopos arba vientisųjų studijų programas ir pasižymi moksliniais gabumais, jiems išduodamas specialus MAGNA CUM LAUDE diplomas.

Kartu su diplomu išduodamas diplomo priedėlis, kuriame nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą.

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas visiems baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.

 
 

Kūrybinis verslas

  Vyksta priėmimas!
Plačiau

Kūrybinis verslas

  Vyksta priėmimas!

Grįžti
 
Autorius: Tomas Gorbačas
 

 

Trokšti būti ten, kur gimsta idėjos? Tau visada buvo įdomiau, kas vyksta užkulisiuose, o ne ant scenos? Įsivaizduoji save dirbant ar jau dirbi kūrybinėje komandoje, o gal turi mylimą hobį, kurį nori paversti pelningu verslu? Tuomet Kūrybinio verslo studijos skirtos kaip tik tau!

 

Mūsų vizija

 

Paversti talentą pelnu. Talento ir kūrybos neįmanoma suvaržyti, tačiau tam, kad jie būtų sėkmingai realizuoti, reikia mokėti juos valdyti. Ir nesvarbu – ar tai tavo, ar kūrybinės komandos talentas. Kūrybinio verslo studijų programa rengia profesionalus, gebančius orientuotis šiuolaikinėje kūrybinių ir kultūros industrijų aplinkoje, valdyti kūrybinę komandą, kultūros produktų ir paslaugų projektus, kurti inovacijas bei savo kūrybą paversti pelningu verslu.

 

Ateitis priklauso inovatyviems. Šiandieniniame pasaulyje sėkmę lemia ne tik talentas, bet ir inovatyvumas. Standartinių sprendimų nebepakanka, verslui reikalingi nestandartinio mąstymo profesionalai. Kūrybinio verslo programa orientuota būtent į tokių išskirtinių, tarpdisciplininių specialistų rengimą. Tokie specialistai sugeba tapti ne tik jungiamąja grandimi, sujungiančia kūrybinį chaosą į darnų procesą, bet ir tiltu tarp kūrėjo ir žmonių. Kūrybiškai mąstantis profesionalas yra reikalingas ir vertinamas bet kurioje komandoje.

 

Kodėl mes?

 

Plačios galimybės įsidarbinti. Šioje studijų programoje įgytos žinios ir gebėjimai žada puikias absolventų įsidarbinimo galimybes ir tvirtą pagrindą norintiems steigti savo verslą ar valdyti kūrybines komandas. Kūrybiškus sprendimus siūlantys žmonės ras vietą medijose, reklamos, ryšių su visuomene agentūrose ir parodų, festivalių ar kitų kultūros renginių organizavime. O norinčių tęsti akademinę veiklą laukia studijos socialinių mokslų doktorantūroje.

 

Galimybės mokytis iš geriausių. Programoje dėsto aukštos kvalifikacijos dėstytojai, turintys didelę pedagoginę, mokslinę ir praktinio darbo projektų valdymo srityje patirtį. Studijos „išeina“ už universiteto ribų – paskaitos vyksta ir kūrėjų darbo vietose, kur turėsi galimybę pamatyti ir išgirsti jų patirtį.

 

LAIKO VALDYMAS. Studijas galima rinktis pagal individualų studijų planą arba atskirus programos dalykus. Tvarkaraštis yra patogus ir pritaikytas dirbantiems (atlik TESTĄ ir sužinok, kuris studijų planas tinkamiausias būtent tau).

 

Kuo galėsite papuošti savo CV?

 

 1. VADOVAVIMO ĮGŪDŽIAI. Sugebėsite organizuoti ir valdyti kūrybinių industrijų verslo įmones, valdyti rinkodaros ir teisinius instrumentus.
 2. TARPININKAVIMO MENAS. Gebėsite tarpininkauti tarpdisciplininiuose, mišrių gebėjimų komandų projektuose.
 3. RINKODAROS GEBĖJIMAI. Galėsite organizuoti inovatyvių kultūros produktų ir paslaugų rinkodarą.
 4. KOMUNIKACINIAI ĮGŪDŽIAI. Sugebėsite palaikyti grįžtamąjį ryšį su kultūros produktų vartotojais.
 5. ANALITINIAI GEBĖJIMAI. Galėsite vykdyti kūrybinio verslo plėtojimui būtinus tyrimus.

 

 

Studijų dalykai

 

I semestras

Pavadinimas

Kreditų
kiekis

Dėstytojas

Privalomieji dalykai

 

 

Antreprenerystės kompetencijos

5

doc. J. Ulmanis, lekt. A. Ptakauskė

Verslo finansai ir kainodara

5

lekt. dr. D. Rakauskaitė, lekt. I. Radavičienė

Produkto inovacijų kūrimas

10

prof. R. Strazdas,lekt. Ž.Jančoras, lekt. G. Šeputis

Kūrybinių industrijų strategijos

5

prof. J. Černevičiūtė

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Miesto studijos: kūrybinės miesto erdvės

5

doc. J. Lavrinec

Audiovizualinis menas

5

doc. R. Šukaitytė

 

II semestras

Pavadinimas

Kreditų
kiekis

Dėstytojas

Privalomieji dalykai

 

 

Verslo projektų valdymas

5

prof. R. Strazdas, Ž.Jančoras

Integruota kūrybinio verslo komunikacija

5

partnerystės docentė D. Kutraitė

Mokslo tiriamasis darbas

10

MD vadovas

Verslo tyrimai

5

doc. R. Bartkutė

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Vartotojiškumas: kultūra ir vartotojo elgsena

5

prof. J. Černevičiūtė, lekt. I. Radavičienė

Naujosios naratyvinės kūrybinių industrijų strategijos

5

prof. Ž. Lilas

 

III semestras

Pavadinimas

Kreditų
kiekis

Dėstytojas

Privalomieji dalykai:

 

 

Intelektinės nuosavybės teisė

5

prof. M. Stonkienė

Magistro baigiamasis darbas (kryptis: verslas)

20

Magistro darbo vadovas

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Lyderystė realiose ir virtualiose bendruomenėse

5

prof. E. Kiškina  

Strateginis prekių ženklų valdymas

5

lekt. R. Stragienė

 *Dėstomų dalykų sąrašas ir  dalykų dėstytojai gali keistis.

 

Studijų forma: nuolatinė
Studijų trukmė: 1,5 metų (3 semestrai)
Dėstymo kalba: lietuvių

Paskaitos vyksta moduliais kas antrą savaitę: 
Ketvirtadieniais: 18.00 - 21.10 val.
Penktadieniais: 16.20 - 19.30 val.
Šeštadieniais: 9.00 - 16.00 val.
Priėmimas
 

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

 

Konkurso tvarka priimami asmenys:

 • baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės arba vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos studijų krypties studijas;
 • turintys universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų;
 • turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir po bakalauro studijų baigimo turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje. 

 

 

Konkursinio balo sandara

 

VS*0,3 + D*0,2 + P*0,5

 

VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų) egzamino(-ų) pažymį(-ius), svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis) arba baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
P – motyvacinio pokalbio įvertinimas.
 

Semestro įmoka už studijas* – 1824 Eur

 

*ALUMNI bakalaurams – 30 proc. mažesnė studijų įmoka.

 

Priėmimo žingsniai

 

Kontaktas pasiteiravimui rinkodaros projektų koordinatorė Jovita Šneiderienė, el.p.  jovita.sneideriene@vm.vu.lt, mob. tel. 8 612 46 044
 
Diplomas
Studijos Universitete baigiamos įvykdžius visus pasirinktos nuosekliųjų studijų programos reikalavimus. Baigusiems Universiteto studijas studentams išduodamas tai patvirtinantis di­plomas.

Jei studentai įvykdo pirmosios ir antrosios nuosekliųjų studijų pakopos programas ypač gerai, jiems išduodamas specialus CUM LAUDE diplomas. Jei studentai ypač gerai įvykdo antrosios nuosekliųjų studijų pakopos arba vientisųjų studijų programas ir pasižymi moksliniais gabumais, jiems išduodamas specialus MAGNA CUM LAUDE diplomas.

Kartu su diplomu išduodamas diplomo priedėlis, kuriame nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą.

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas visiems baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.
 
 

Skaitmeninė rinkodara

Plačiau

Skaitmeninė rinkodara


Grįžti

Autorius: T. Gorbačas 

 

Jeigu tavęs nėra skaitmeninėje erdvėje, tavęs nėra apskritai – toks pusiau rimtas, pusiau linksmas pasakymas bene taikliausiai apibūdina gyvenimą XXI amžiuje. Šiandien daugiausiai laimi tas verslas, kuris spėja laiku įšokti į sparčiai riedantį technologijų traukinį ir greitai bei efektyviai reaguoti į žaibiškai kintančią situaciją. 

 

Skaitmeninėje erdvėje jautiesi kaip žuvis vandenyje? Bendravimas tau gyvybiškai būtinas? Moki sukurti istoriją, kuri sudomins ir pritrauks dėmesį? Norėtum dirbti ar jau dirbi rinkodaros srityje? Tuomet Skaitmeninės rinkodaros studijos skirtos būtent tau!

 

Mūsų vizija

 

Istorijų ir įvaizdžių kova. Technologijų laikais, kai pasaulis yra persisotinęs informacija, rinkodara nebėra tik produktų kova, bet ir istorijų, įvaizdžių kova. Šios studijų programos tikslas – parengti rinkodaros ir komunikacijos profesionalus, galinčius sukurti vartotojui patrauklias verslo istorijas, valdyti įmonių ir produktų įvaizdį, greitai ir efektyviai spręsti komunikacijos krizes bei kurti rinkodaros ir komunikacijos strategijas.

 

Greita reakcija. Rinkodara, ypač skaitmeninė, reikalauja maksimalaus lankstumo ir gebėjimo prisitaikyti prie situacijos. Socialiniuose tinkluose ir skaitmeninėje erdvėje situacija gali kisti kiekvieną minutę, o svarbi žinutė pasimesti begaliniame informacijos sraute. Šioje studijų programoje studentai įgyja gebėjimą problemas spręsti greitai ir lanksčiai, atsižvelgdami į sparčiai kintančią aplinką.

 

Kodėl mes?

 

Išskirtinumas. Tai – vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje. Čia pagilinsi žinias tiek tradicinės, tiek skaitmeninės rinkodaros srityse. Po studijų gebėsi valdyti kampanijas ir komunikaciją socialiniuose tinkluose, dirbti su skaitmenine reklama, žiniasklaidos ir tradiciniais rinkodaros projektais. Programoje dėsto savo srities profesionalai iš Lietuvos ir užsienio, kurie dalinasi su studentais savo unikalia profesine patirtimi.

 

Lankstumas ir įvairiapusiškumas. Šios studijos yra puikiai suderinamos su darbu. Gali pasirinkti tokią studijų formą, kuri tinkamiausia būtent tau (atlik TESTĄ ir išsirink). Taikomų mokymosi formų spektras labai platus – nuo tradicinių paskaitų ir seminarų, iki individualių ir grupinių konsultacijų ir projektų. Studijos neleis tau nuobodžiauti!

 

Universalumas. Rinkodaros profesionalai reikalingi visose įmonėse, kurios nori išnaudoti sparčiai kintančių technologijų galimybes. Todėl šios programos absolventai gali sėkmingai dirbti įmonių rinkodaros padaliniuose pradedant mažmenine prekyba, žiniasklaida, turizmo sektoriumi, baigiant finansinių ir draudimo paslaugų, nekilnojamojo turto bei informacinių technologijų verslu, taip pat tyrimų ir konsultacinėse įmonėse, telekomunikacijų bei internete veiklą vystančiose įmonėse.

 

Kuo galėsite papuošti savo CV?

 

 1. PROJEKTŲ VALDYMAS. Gebėsite priimti sprendimus ir vykdyti rinkodaros veiksmus tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėje rinkoje, sudėtingas problemas skaidyti į konkrečias užduotis.
 2. SKAITMENINĖS RINKODAROS STRATEGIJA. Sugebėsite pasirinkti įmonei tinkamiausius rinkodaros veiksmus skaitmeninėje erdvėje.
 3. ANALITINIAI GEBĖJIMAI. Gebėsite analizuoti rinkodaros srities duomenis bei suprasti vartotojų elgseną skaitmeninėje erdvėje.
 4. DARBAS SU KOMUNIKACIJA. Sugebėsite kritiškai įvertinti rinkodaros komunikaciją ir planuoti skaitmeninės rinkodaros veiksmus.

 

Studijų dalykai

I semestras

Pavadinimas

Kreditų
kiekis

Dėstytojas

Privalomieji dalykai

 

 

Rinkodaros valdymas

5

prof. S. Urbonavičius, lekt. E. Ambrukaitis

Skaitmeninės rinkodaros priemonės

10

prof. J. Ulmanis (Latvija), lekt. I. Zimaitis

Vartotojų elgsena internete

5

lekt. I. Radavičienė

Socialinių medijų rinkodara

5

lekt. S.Kiršė, lekt. V. Oleškevičius

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Tarptautinė rinkodara

5

doc. R. Časas, lekt. dr. M. Morkūnas

Organizacijų informacinė architektūra

5

lekt. L. Dovydaitis

Inovacijų ir pokyčių valdymas

5

prof. R. Kaufmann (Vokietija)

 

II semestras

Pavadinimas

Kreditų
kiekis

Dėstytojas

Privalomieji dalykai

 

 

Duomenų rinkimo ir analizės metodai

5

Prof. Dr. V. Dikčius

E-komercija

5

Prof. R. Kaufmann (Vokietija)

Integruota rinkodaros komunikacija

5

derinamas

Mokslo tiriamasis darbas (teorinis problemos sprendimas)

10

Darbų vadovai

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Mobilioji rinkodara

5

lekt. R. Meškauskas

Kainodara

5

lekt. I. Radavičienė

 

III semestras

Pavadinimas

Kreditų
kiekis

Dėstytojas

Privalomieji dalykai:

 

 

Skaitmeninės rinkodaros stretegijos ir planavimas

5

doc. A. Gaižutis, lekt. D. Bagdžiūnas

Magistro darbas

20

Darbų vadovai

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Web ir socialinės medijos analitika

5

Prof. V. Dikčius, lekt. D. Vyšniauskas  

Strateginis prekės ženklo valdymas

5

lekt. R. Stragienė

 

 *Dėstomų dalykų sąrašas ir  dalykų dėstytojai gali keistis.

 

Studijų forma: nuolatinė
Studijų trukmė: 1,5 metų (3 semestrai)
Dėstymo kalba: lietuvių

Paskaitos vyksta moduliais kas antrą savaitę: 
Ketvirtadieniais: 18.00 - 21.10 val.
Penktadieniais: 16.20 - 19.30 val.
Šeštadieniais: 9.00 - 16.00 val.
Priėmimas
 

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

 

Konkurso tvarka priimami asmenys:

 • baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės arba vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos studijų krypties studijas;
 • turintys universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų;
 • turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir po bakalauro studijų baigimo turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje. 

 

 

Konkursinio balo sandara

 

VS*0,3 + D*0,2 + P*0,5

 

VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų) egzamino(-ų) pažymį(-ius), svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis) arba baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
P – motyvacinio pokalbio įvertinimas.
 

Semestro įmoka už studijas* – 1824 Eur

 

*ALUMNI bakalaurams – 30 proc. mažesnė studijų įmoka.

 

Priėmimo žingsniai

 

Kontaktas pasiteiravimui rinkodaros projektų koordinatorė Jovita Šneiderienė, el.p.  jovita.sneideriene@vm.vu.lt, mob. tel. 8 612 46 044
 
Diplomas
Studijos Universitete baigiamos įvykdžius visus pasirinktos nuosekliųjų studijų programos reikalavimus. Baigusiems Universiteto studijas studentams išduodamas tai patvirtinantis di­plomas.

Jei studentai įvykdo pirmosios ir antrosios nuosekliųjų studijų pakopos programas ypač gerai, jiems išduodamas specialus CUM LAUDE diplomas. Jei studentai ypač gerai įvykdo antrosios nuosekliųjų studijų pakopos arba vientisųjų studijų programas ir pasižymi moksliniais gabumais, jiems išduodamas specialus MAGNA CUM LAUDE diplomas.

Kartu su diplomu išduodamas diplomo priedėlis, kuriame nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą.

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas visiems baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.

 

Kontaktai

Vilniaus universiteto Verslo mokykla
Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

Tel.: +370 5 236 6889
info@vm.vu.lt

Dėl priėmimo:
priemimas@vm.vu.lt

jovita.sneideriene@vm.vu.lt