Priėmimas: +370 612 46044

International Project Management

Admission started!
Plačiau

International Project Management

Admission started!

Grįžti
Autorius: T. Gorbačas 

Chaos is just a million opportunities to make an order. The future belongs to people who see chaos and fast changes not as obstacles, but rather as challenges.

Sounds like you? International project management programme is YOUR BEST CHOICE.

 

HOW we see it?

 

THE WORLD NEEDS LEADERS. Our aim is to prepare highly skilled Project Management professionals who will be able not only to create harmony in chaos, but also be a true leaders of teams in projects, programmes and portfolios in business and in private sector. From smallest family businesses to biggest international projects. From talented managers to gifted leaders.

 

NO THEORIES INCOMPATABLE WITH REALITY.This study programme focuses on problem-based teaching and learning methods. Here theory and practise go hand-in-hand.

 

REAL OPPORTUNITY TO LEARN FROM THE BEST. We apply the analysis of practical examples, the independent individual and group tasks, discussions, simulations (role plays, action analysis within simulated situations). You will learn about the best practises from the best professionals in IPM field.

 

WHY us?

 

SAVE TIME. Nowadays time is limited good, but time invested in learning always pays off. It is a unique international modular programme for working students. This programme is adapted to the needs of busy people.

 

MANAGE YOUR STUDIES. Study plan and duration are up to you. You can be a manager of your own time and studies, choose your best option from 3 different study plans: usual, indvidual plan or by modules.

 

MAKE CONTACTS. Programme has been designed in close cooperation with Lithuanian Project Management Association. Project managers from business companies are taking active part in the programme.

 

GET BASIS FOR THE FUTURE. Logics of the programme is based on International Project Management Association (IPMA) Individual Competence Baseline. Knowledge and skills gained in this Programme will form a solid foundation in preparation for International IPMA Certification. IPMA certificates are widely recognized in the global project management community.

 

What will decorate your CV?

 

 1. PROJECT MANAGEMENT FROM A to Z. You will manage to setup a project organizational structure, prepare a Business Case, work with Project Board/Steering Committee.
 2. LEADING WORKING TEAMS. You will be able to form, manage and lead project teams, take responsibility for their work quality and that of their subordinates as well as its evaluation.
 3. ANALYTICAL SKILLS. You will be able to analyze and critically evaluate a range of information related to your occupational field.
 4. COMMUNICATION SKILLS. You will manage to communicate efficiently in team, with colleagues of varying job position levels, business partners and customers.
 5. DECISION-MAKING. You will manage to efficiently analyze complex situations and make well-grounded decisions.
 6. REPRESENTATION. You will be able to represent the team and the organization.
 7. ETHICS. You will be able to apply ethical principles of business ethics in your performance.

 

Feeling inspired? We are waiting for you!

 
 
 
Study courses

I semester

Course

Credits

Lecturer

Project and Project Organization Operational Management

10

Partnership associate professor dr. S. Šimkonis

Agile Project Management

5

lect. V. Adomauskas, lect. A. Kovaliov

Human Resource Management

5

prof. E. Barthel (Germany), lPartnership associate professor A. Bučinskas

Project Financial Management

5

prof. A. Paškevičius

Optional

Innovation and Change Management 5 Prof. R. Kaufmann (Germany)

 

II semester

Course

Credits

Lecturer

Process Management & Quality Management

5

lect. A. Kuliešas

Strategic Management

5

Assoc. Prof. M. Laužikas

Strategic Project Management

10

Lect. I. Rungis (Latvia)

Qualitative Research Methodology

5

Assistant professor Dr. D. Čiupailaitė

International project management 5 Lect. Dr. V.Viliūnas, Lect. D. Čiūdarienė

 

III semester

Course

Credits

Lecturer

Master Thesis: Final Part

20

Supervisor

Scientific Research 10 Supervisor

 

 

Study form: full-time
Studijų trukmė: 1,5 year (3 semesters)
Study language: English

Lectures will be held by modules every 2 weeks: 
Thursday: 18.00 - 21.10
Friday: 16.20 - 19.30
Saturday: 9.00 - 16.00
Admission

Requirements and conditions for admission

Applicants must be the graduates with a university bachelor`s diploma or its equivalent in the field of Management and Business Administration or Economics, also graduates of conversion studies when the applicant has completed studies other than in the field of Management and Business Administration or Economics, who know English. Competitive score consists of the total of average of evaluations in Diploma Supplement, grade of final examinations or final paper and the Motivation interview score.

The Motivation interview is designed to match and clarify the expectations from the studies and is held at an individually agreed time. All applicants are asked to send their CV and Motivation letter before the Motivation interview.

 

Tuition fee per semester - 2,172 EUR

 * VU and VU IBS Alumni Bachelors Tuition fee per semester is 1520,40 Eur.

 

For more information please contact Marketing Project Manager Jovita Šneiderienė, jovita.sneideriene@vm.vu.lt

 

Diploma

University studies shall be completed when all requirements of the chosen full-time study programme are fulfilled. Graduates of University study shall receive a diploma certifying hereof.

If students fulfil the first and second cycle full-time study programmes with especially high results, they are issued a special CUM LAUDE diploma. If students fulfil the second cycle full-time study programme or the integrated study programme with especially high results and have distinct scientific competence, they are issued a special MAGNA CUM LAUDE diploma.

Diploma Supplement which identifies study subjects, their content and results, is issued together with diploma. Diploma Supplement is a document that complies with the model agreed by the European Commission, the Council of Europe and UNESCO/CEPES; it supplements a higher education, Master or Bachelor diploma with the data required for international academic and professional recognition, provides description of the nature and contents of the studies completed by its holder and gives details on the national higher education system.

Diploma Supplement is produced in Lithuanian and English and is issued to all graduates since 2006 automatically and free of charge as an integral part of diploma. 

Tarptautinio verslo finansai

Vyksta priėmimas!
Plačiau

Tarptautinio verslo finansai

Vyksta priėmimas!

Grįžti
 
 Autorius: T. Gorbačas

 

 

Pasaulis sukasi vis greičiau. Lėtam, nelanksčiam veikimui konkurencinė kova negailestinga. Ypač tokiose srityse kaip finansų valdymas.

 

Mėgsti dinamišką veiklą? Patinka darbas su tarptautiniais projektais? Seki pasaulio finansų rinkų naujienas ir tendencijas, ar jau dirbi finansų srityje ir nori pagilinti savo žinias? Tuomet Tarptautinio verslo finansų studijų programa skirta būtent tau.

 

Mūsų vizija

 

Ateitį kuria drąsūs lyderiai. Ši studijų programa sukurta ateities finansų srities lyderiams, kurie nebijo pokyčių ir drąsiai pritaikys inovacijas, lankstų ir išradingą požiūrį įmonėse, institucijose, arba kurdami savo verslą. Programa puikiai tinka stipriai motyvuotiems, praktinės patirties turintiems studentams, siekiantiems gilesnių finansų srities žinių.

 

Inovatyvus finansų valdymas. Finansų pasaulyje reikalingi vadovai, gebantys mąstyti ir veikti strategiškai ir inovatyviai, taikantys moderniausias įžvalgas ir idėjas. Šioje studijų programoje studentai įgyja vertingų finansų strategijos ir valdymo, įmonių veiklos analizės žinių. Be to, susipažįsta su naujausiais finansavimo ir investicijų pritraukimo būdais, mokestinės aplinkos bruožais, bei finansinės elgsenos ypatumais, lemiančiais investicinius sprendimus.

 

Kodėl mes?

 

Darbui netrukdantis tobulėjimas. Ši programa – puiki galimybė tau suderinti darbinę veiklą su studijomis. Studijos papildo darbą, leidžia pagilinti žinias apie galimus finansų valdymo sprendimus ir situacijas, su kuriomis tu realiai susiduri savo darbe. Ši studijų programa  tinka potencialiems finansų valdymo lyderiams iš visos Lietuvos ir net dirbantiems svetur (atlik TESTĄ ir sužinok, kuris studijų planas tinkamiausias būtent tau).

 

Galimybė mokytis iš sėkmingiausių. Pagrindinį programos dėstytojų branduolį sudaro finansų sektoriaus lyderiai praktikai, o juos papildo geriausi finansų srities akademinio pasaulio atstovai. Programos dėstytojai – patyrę finansų pasaulio profesionalai, sėkmingai kopiantys karjeros laiptais įvairiose finansų srityse.

 

Mažiau kalbų, daugiau darbų. Tarptautinio verslo finansų studijų programoje teorinių paskaitų skaičius yra minimalus. Studijų metu analizuojamos situacijos iš realaus verslo, kurios atspindi naujausius globalaus ir lokalaus verslo ir finansų pokyčius. Studentai taiko sukauptą darbo patirtį ir įgytas naujas žinias eksperimentuodami, rengdami projektus, konsultuodamiesi bei dalindamiesi idėjomis vieni su kitais.

 

Plačios veiklos galimybės. Šios programos absolventai gali sėkmingai dirbti šalies ir tarptautinių įmonių finansų ir plėtros padalinių vadovais, finansinių institucijų (bankų, draudimo ir lizingo bendrovių, pensijų ir investicijų fondų valdymo įmonių) vadovaujančiose pozicijose ar finansų verslo konsultantais šalies ir užsienio įmonėse, taip pat vadovauti tarptautiniams projektams viešajame sektoriuje.

 

Kuo galėsite papuošti savo CV?

 

 1. TVIRTAS PAGRINDAS FINANSŲ VALDYMO SRITYJE. Sugebėsite vadovauti įmonėms ir projektams šalies bei tarptautinėje ekonominėje erdvėje , valdyti įvairias finansų sritis (finansavimas, įmonės biudžeto sudarymas ir valdymas, investicijų valdymas ir kt.).

 

 1. POKYČIŲ GENERAVIMAS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS. Sugebėsite įkvėpti ir įgyvendinti esminius pokyčius įmonėse ar organizacijose bei pritaikyti inovatyvius iššūkių sprendimo metodus.

 

 1. ANALITINIAI GEBĖJIMAI. Gebėsite pažangiausiomis priemonėmis analizuoti, vertinti finansinę verslo situaciją, vertinti įmonės veiklos riziką bei siūlyti sprendimus įmonės veiklai gerinti.

 

 

 

 
Studijų dalykai

Dalykas

Kreditai

Dėstytojas

1 semestras

   

Ekonominė politika

5

Partnerystės profesorius dr. G. Nausėda

Įmonės veiklos analizė

5

lekt. dr. V. Filipavičius, Partnerystės docentas  M. Dubnikovas

Kiekybinių tyrimai

5

lekt. P. Dubinskas

Finansų rinkos ir investicijų valdymas

10

prof. T. Gudaitis, Asistentė dr. G. Keliuotytė - Staniulienėnė

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Įmonės valdysena

5

lekt. R. Degesys

Strateginis prekės ženklo valdymas

5

lPartnerystės docentė  R. Stragienė

2 semestras

Finansinių sprendimų optimizavimas

5

prof. A. Kregždė

Rizikos valdymas

5

prof. A. Paškevičius, prof. A. Kregždė

Viešoji ekonomika

5

partnerystės profesorius R. Kuodis

Mokslo tiriamasis darbas

10

darbo vadovas

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Kokybiniai tyrimai

5

Asistentė dr. D. Čiupailaitė

Investavimo psichologija

5

lekt. M. Dubnikovas

3 semestras

Verslo plėtros finansų strategija (M&A)

5

lekt. dr. D. Rakauskaitė

Magistro darbas (MD)

20

Magistro darbo vadovas

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Įmonės valdysena

5

lekt. R. Degesys

Inovacijų ir pokyčių valdymas

5

prof. R. Kaufmann
(Vokietija)

Skaitmeninė rinkodara

5

lekt. I. Zimaitis

 *Dėstomų dalykų sąrašas ir  dalykų dėstytojai gali keistis.

 

Studijų forma: nuolatinė
Studijų trukmė: 1,5 metų (3 semestrai)
Dėstymo kalba: lietuvių

Paskaitos vyksta moduliais kas antrą savaitę: 
Ketvirtadieniais: 18.00 - 21.10 val.
Penktadieniais: 16.20 - 19.30 val.
Šeštadieniais: 9.00 - 16.00 val.
Priėmimas
 

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Konkurso tvarka priimami asmenys:

 • baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės arba vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos studijų krypties studijas;
 • turintys universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų;
 • turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir po bakalauro studijų baigimo turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje. 

 

Konkursinio balo sandara

 VS*0,3 + D*0,2 + P*0,5

 
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų) egzamino(-ų) pažymį(-ius), svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis) arba baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
P – motyvacinio pokalbio įvertinimas.
 

Motyvacinis pokalbis yra skirtas susiderinti studijų lūkesčius. Jis vykdomas individualiai suderintu laiku. Visų stojančiųjų iki motyvacinio pokalbio prašome atsiųsti gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką.

 

Semestro įmoka už studijas* – 1824 Eur

*VU ir VU TVM bakalauro studijų absolventams – 1276,80 Eur.

 Priėmimo žingsniai

 

Kontaktas pasiteiravimui rinkodaros projektų koordinatorė Jovita Šneiderienė, el.p.  jovita.sneideriene@vm.vu.lt, mob. tel. 8 612 46 044
 
Diplomas

Studijos Universitete baigiamos įvykdžius visus pasirinktos nuosekliųjų studijų programos reikalavimus. Baigusiems Universiteto studijas studentams išduodamas tai patvirtinantis di­plomas.

Jei studentai įvykdo pirmosios ir antrosios nuosekliųjų studijų pakopos programas ypač gerai, jiems išduodamas specialus CUM LAUDE diplomas. Jei studentai ypač gerai įvykdo antrosios nuosekliųjų studijų pakopos arba vientisųjų studijų programas ir pasižymi moksliniais gabumais, jiems išduodamas specialus MAGNA CUM LAUDE diplomas.

Kartu su diplomu išduodamas diplomo priedėlis, kuriame nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą.

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas visiems baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.

 
 

Kūrybinis verslas

  Vyksta priėmimas!
Plačiau

Kūrybinis verslas

  Vyksta priėmimas!

Grįžti
 
Autorius: Tomas Gorbačas
 

 

Trokšti būti ten, kur gimsta idėjos? Tau visada buvo įdomiau, kas vyksta užkulisiuose, o ne ant scenos? Įsivaizduoji save dirbant ar jau dirbi kūrybinėje komandoje, o gal turi mylimą hobį, kurį nori paversti pelningu verslu? Tuomet Kūrybinio verslo studijos skirtos kaip tik tau!

 

Mūsų vizija

 

Paversti talentą pelnu. Talento ir kūrybos neįmanoma suvaržyti, tačiau tam, kad jie būtų sėkmingai realizuoti, reikia mokėti juos valdyti. Ir nesvarbu – ar tai tavo, ar kūrybinės komandos talentas. Kūrybinio verslo studijų programa rengia profesionalus, gebančius orientuotis šiuolaikinėje kūrybinių ir kultūros industrijų aplinkoje, valdyti kūrybinę komandą, kultūros produktų ir paslaugų projektus, kurti inovacijas bei savo kūrybą paversti pelningu verslu.

 

Ateitis priklauso inovatyviems. Šiandieniniame pasaulyje sėkmę lemia ne tik talentas, bet ir inovatyvumas. Standartinių sprendimų nebepakanka, verslui reikalingi nestandartinio mąstymo profesionalai. Kūrybinio verslo programa orientuota būtent į tokių išskirtinių, tarpdisciplininių specialistų rengimą. Tokie specialistai sugeba tapti ne tik jungiamąja grandimi, sujungiančia kūrybinį chaosą į darnų procesą, bet ir tiltu tarp kūrėjo ir žmonių. Kūrybiškai mąstantis profesionalas yra reikalingas ir vertinamas bet kurioje komandoje.

 

Kodėl mes?

 

Plačios galimybės įsidarbinti. Šioje studijų programoje įgytos žinios ir gebėjimai žada puikias absolventų įsidarbinimo galimybes ir tvirtą pagrindą norintiems steigti savo verslą ar valdyti kūrybines komandas. Kūrybiškus sprendimus siūlantys žmonės ras vietą medijose, reklamos, ryšių su visuomene agentūrose ir parodų, festivalių ar kitų kultūros renginių organizavime. O norinčių tęsti akademinę veiklą laukia studijos socialinių mokslų doktorantūroje.

 

Galimybės mokytis iš geriausių. Programoje dėsto aukštos kvalifikacijos dėstytojai, turintys didelę pedagoginę, mokslinę ir praktinio darbo projektų valdymo srityje patirtį. Studijos „išeina“ už universiteto ribų – paskaitos vyksta ir kūrėjų darbo vietose, kur turėsi galimybę pamatyti ir išgirsti jų patirtį.

 

LAIKO VALDYMAS. Studijas galima rinktis pagal individualų studijų planą arba atskirus programos dalykus. Tvarkaraštis yra patogus ir pritaikytas dirbantiems (atlik TESTĄ ir sužinok, kuris studijų planas tinkamiausias būtent tau).

 

Kuo galėsite papuošti savo CV?

 

 1. VADOVAVIMO ĮGŪDŽIAI. Sugebėsite organizuoti ir valdyti kūrybinių industrijų verslo įmones, valdyti rinkodaros ir teisinius instrumentus.
 2. TARPININKAVIMO MENAS. Gebėsite tarpininkauti tarpdisciplininiuose, mišrių gebėjimų komandų projektuose.
 3. RINKODAROS GEBĖJIMAI. Galėsite organizuoti inovatyvių kultūros produktų ir paslaugų rinkodarą.
 4. KOMUNIKACINIAI ĮGŪDŽIAI. Sugebėsite palaikyti grįžtamąjį ryšį su kultūros produktų vartotojais.
 5. ANALITINIAI GEBĖJIMAI. Galėsite vykdyti kūrybinio verslo plėtojimui būtinus tyrimus.

 

 

Studijų dalykai

 

I semestras

Pavadinimas

Dėstytojas

Privalomieji dalykai

 

Entrepreneurial Competences (5 kreditai)

This module will introduce you to the fundamental concepts of entrepreneurship, including the definition of entrepreneurship, the profile of an entrepreneur, the difference between entrepreneurship and entrepreneurial management, and the role of venture creation in society. You will explore where creative entrepreneurship, technology entrepreneurship, and impact entrepreneurship align and where they diverge, and you will learn proven techniques for identifying an opportunity, assessing an opportunity, hypothesis testing and creating a prototype. By the end of this course, you will know how to generate ideas, test, validate and prototype an idea, pitch an idea, the importance of your team, and also whether or not you even fit the profile of an entrepreneur.

partnerystės docentė Aistė Ptakauskė doc. dr. Juris Ulmanis (LV-JAV)

Verslo finansai ir kainodara (5 kreditai)

Įgysi teorinių ir praktinių verslo finansų ir kainodaros žinių, išmoksi praktiškai rinkti, kaupti, analizuoti ir interpretuoti verslo sprendimams reikalingą verslo finansinę informaciją bei parinkti, priklausomai nuo konkurencinės situacijos ir įmonės tikslų, efektyviausią konkurencinio pranašumo strategiją.

lekt. Daiva Rakauskaitė Jaunesnioji asistentė Indrė Radavičienė

Product Innovation Development (10 kreditų)

The objective of this course is to provide you with a broad range of innovation and change management knowledge, as well as develop skills for applying innovation management and developing an innovative product.

 

 

prof. Hans Ruediger Kaufmann (DE)
lekt. David Parrish (GB)

Kūrybinių industrijų strategijos   (5 kreditai)

 

Susipažinsi su pagrindinėmis kūrybinių industrijų sąvokomis, įgysi žinių apie kūrybinių industrijų raidą, tendencijas, kūrybinėse industrijose veikiančius verslo modelius ir išsiugdysi gebėjimų analizuoti ir modeliuoti kūrybinių industrijų strategijas.

 

 

partnerystės docentė Aistė Ptakauskė
lekt. Eglė Daunienė

Pasirenkamieji dalykai

 

Miesto studijos: kūrybinės miesto erdvės (5 kreditai)

Modulio tikslas — supažindinti tave su miesto studijų teorijomis, miesto erdvių tyrimo metodais ir jų taikymu, siekiant nustatyti šių erdvių potencialą ir išvystyti bei įgyvendinti kūrybinės komunikacijos projektą naudojant viešųjų erdvių galimybes.

doc. Jekaterina Lavrinec

Audiovizualinis verslas (5 kreditai)

Studijų dalyko tikslas – supažindinti tave su audiovizualinio sektoriaus struktūra ir svarbiausiomis šakomis; atskleisti audiovizualinio verslo lokalius ir globalius raidos aspektus ir įtaką darančius veiksnius ir, pasitelkiant Lietuvos, Europos ir kitų kontinentų atvejų analizę, išryškinti antreprenystės, kūrybiškumo ir inovacijų svarbą audiovizualiniame sektoriuje; atskleisti audiovizualinių industrijų indėlį į atskirų valstybių ekonomikos plėtrą, tapatybės ir įvaizdžio kūrimą; supažindinti tave su Lietuvos ir Europos Sąjungos audiovizualine politika ir sektoriaus augimą įtakojančiomis institucinėmis iniciatyvomis. Auditorinių užsiėmimų ir savarankiško darbo metu pagerinsi tiriamojo darbo ir akademinio rašymo gebėjimus, išmoksi argumentuotai ir tiksliai išsakyti nuomonę diskusijose; išmoksi identifikuoti svarbius audiovizualinių industrijų reiškinius, juos tarpusavyje palyginti bei kritiškai vertinti.

doc. Renata Šukaitytė

II semestras

Pavadinimas

Dėstytojas

Privalomieji dalykai

 

Verslo projektų valdymas (5 kreditai)

Kurso metu susipažinsi su profesionalaus vadovo charakteristikomis, vadybos kompetencijos lygiais, projektų svarba versle ir projektų vadybos pagrindais, o taip pat aptarsi, kaip efektyviai valdyti IT padalinį ir išteklius organizacijoje. Giliau apžvelgsi populiariausias tarp startuolių „Agile” projektų valdymo metodikas – skirtumus nuo tradicinio projekto valdymo, komandos struktūrą, darbų planavimą, kontrolės taškus. Šios žinios pravers visiems, o labiausiai – IT produktų verslams.

lekt. A. Kovaliov

Integruota kūrybinio verslo komunikacija (5 kreditai)

Išmoksi kurti ir plėtoti kūrybinį verslą, naudojant visas šiuolaikinės integruotos komunikacijos  galimybes.

 

partnerystės docentė Dalia Kutraitė

Mokslo tiriamasis darbas (10 kreditų)

MD vadovas

Verslo tyrimai (5 kreditai)

Įgysi žinių bei gebėjimų atlikti rinkos, taikomuosius tyrimus, padedančius gerinti kūrybinės organizacijos veiklos sąlygas, prognozuoti bei pasirengti pokyčiams.

lekt. dr. Rasa Bartkutė

Pasirenkamieji dalykai

 

Vartotojiškumas: kultūra ir vartotojo elgsena (5 kreditai)

Susipažinsi su pagrindinėmis vartotojų elgsenos teorijomis ir jų taikymo svarba marketingo praktikoje, susiformuosi vadybinį supratimą apie vidinius ir išorinius vartotojų elgsenos veiksnius, lemiančius vartotojo elgseną nuo problemos atsiradimo iki prekės įsigijimo ir vartojimo tam, kad šias žinias galėtum panaudoti formuodamas marketingo strategijas. Taip pat įgysi žinių ir įgūdžių, būtinų nesudėtingam vartotojų elgsenos tyrimui atlikti, išmoksi integruoti įvairias vartotojų elgsenos teorijas į holistinį vartotojo elgsenos supratimą.

 

Jaunesnioji asistentė Indrė Radavičienė

New Narrative Strategies in Creative Industries (5 kreditai)

In this course, you will be exploring the layered skeletal structure of gamification as such, diving into the psychological makings of a “happy customer” and also familiarizing yourself with (visual) semantics of desire articulation. The gained knowledge will help you to better understand strategies and tactics of gamification deployed to maximize an impact of the interaction, be it a creative project or a manipulative political ploy. Understanding of the mechanisms behind gamification will allow you to strengthen your grip on a wide range of creative industries, and specifically it will increase your chances of planning an original and potent creative content.

This class is ideally suited for individuals seeking a career path of the Creative Director in a wide spectrum of industries ranging from marketing to product design and event planning. Proceedings of this academic event will be communal, as you will be expected to actively contribute to the class by not only taking livid part in discussions, but also presenting a short hypothetical gamification proposal at the end of the course.

 

prof. Ž. Lilas (LT-DE)

 

III semestras

Pavadinimas

Dėstytojas

Privalomieji dalykai:

 

Intelektinės nuosavybės teisė (5 kreditai)

Išsiugdysi dalykinių specialiųjų kūrybos (intelektinės veiklos) rezultatų teisinės apsaugos, intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo, šių teisių perdavimo, suteikimo ir apsaugos bei gynimo kompetencijas, o taip pat šių teisių įgyvendinimo ir apsaugos komerciniuose santykiuose kompetencijas.

 

doc. Marija Stonkienė

 

Magistro baigiamasis darbas (20 kreditai)

MD vadovas

Pasirenkamieji dalykai

 

Lyderystė realiose ir virtualiose bendruomenėse (5 kreditai)

Įgysi žinių ir supratimo apie visuomenės grupių formavimosi procesus,  tarpusavio bendravimo praktikas ir lyderystės principus.

 

prof. E. Kiškina  

Strateginis prekės ženklo valdymas (5 kreditai)

Išmoksi suprasti prekių ženklo elementus ir vertę bei sužinosi, kaip galima sukurti ir išauginti stiprius prekių ženklus. Išklausęs šį dalyką ir atlikęs praktines užduotis, gebėsi pats priimti pagrįstus prekės ženklo valdymo sprendimus ir galėsi pritaikyti šias žinias kurdamas efektyvesnes integruotų komunikacijų kampanijas.

 

Partnerystės docentė  Romualda Stragienė
 

  *Dėstomų dalykų sąrašas ir  dalykų dėstytojai gali keistis.

   
Studijų forma: nuolatinė
Studijų trukmė: 1,5 metų (3 semestrai)
Dėstymo kalba: lietuvių/anglų
Paskaitos vyksta moduliais kas antrą savaitę: 
Ketvirtadieniais: 18.00 - 21.10 val.
Penktadieniais: 16.20 - 19.30 val.
Šeštadieniais: 9.00 - 16.00 val.

 
Priėmimas
 

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Konkurso tvarka priimami asmenys:

 • baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės arba vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos studijų krypties studijas;
 • turintys universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų;
 • turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir po bakalauro studijų baigimo turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje.

Konkursinio balo sandara

VS*0,3 + D*0,2 + P*0,5

VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų) egzamino(-ų) pažymį(-ius), svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis) arba baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
P – motyvacinio pokalbio įvertinimas.
 

Motyvacinis pokalbis yra skirtas susiderinti studijų lūkesčius. Jis vykdomas individualiai suderintu laiku. Visų stojančiųjų iki motyvacinio pokalbio prašome atsiųsti gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką.

 

Semestro įmoka už studijas* – 1824 Eur

*VU ir VU TVM bakalauro studijų absolventams – 1276,80 Eur.

Priėmimo žingsniai

 

Diplomas
Studijos Universitete baigiamos įvykdžius visus pasirinktos nuosekliųjų studijų programos reikalavimus. Baigusiems Universiteto studijas studentams išduodamas tai patvirtinantis di­plomas.

Jei studentai įvykdo pirmosios ir antrosios nuosekliųjų studijų pakopos programas ypač gerai, jiems išduodamas specialus CUM LAUDE diplomas. Jei studentai ypač gerai įvykdo antrosios nuosekliųjų studijų pakopos arba vientisųjų studijų programas ir pasižymi moksliniais gabumais, jiems išduodamas specialus MAGNA CUM LAUDE diplomas.

Kartu su diplomu išduodamas diplomo priedėlis, kuriame nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą.

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas visiems baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.
 
 

Skaitmeninė rinkodara

Plačiau

Skaitmeninė rinkodara


Grįžti

Autorius: T. Gorbačas 

 

Jeigu tavęs nėra skaitmeninėje erdvėje, tavęs nėra apskritai – toks pusiau rimtas, pusiau linksmas pasakymas bene taikliausiai apibūdina gyvenimą XXI amžiuje. Šiandien daugiausiai laimi tas verslas, kuris spėja laiku įšokti į sparčiai riedantį technologijų traukinį ir greitai bei efektyviai reaguoti į žaibiškai kintančią situaciją. 

 

Skaitmeninėje erdvėje jautiesi kaip žuvis vandenyje? Bendravimas tau gyvybiškai būtinas? Moki sukurti istoriją, kuri sudomins ir pritrauks dėmesį? Norėtum dirbti ar jau dirbi rinkodaros srityje? Tuomet Skaitmeninės rinkodaros studijos skirtos būtent tau!

 

Mūsų vizija

 

Istorijų ir įvaizdžių kova. Technologijų laikais, kai pasaulis yra persisotinęs informacija, rinkodara nebėra tik produktų kova, bet ir istorijų, įvaizdžių kova. Šios studijų programos tikslas – parengti rinkodaros ir komunikacijos profesionalus, galinčius sukurti vartotojui patrauklias verslo istorijas, valdyti įmonių ir produktų įvaizdį, greitai ir efektyviai spręsti komunikacijos krizes bei kurti rinkodaros ir komunikacijos strategijas.

 

Greita reakcija. Rinkodara, ypač skaitmeninė, reikalauja maksimalaus lankstumo ir gebėjimo prisitaikyti prie situacijos. Socialiniuose tinkluose ir skaitmeninėje erdvėje situacija gali kisti kiekvieną minutę, o svarbi žinutė pasimesti begaliniame informacijos sraute. Šioje studijų programoje studentai įgyja gebėjimą problemas spręsti greitai ir lanksčiai, atsižvelgdami į sparčiai kintančią aplinką.

 

Kodėl mes?

 

Išskirtinumas. Tai – vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje. Čia pagilinsi žinias tiek tradicinės, tiek skaitmeninės rinkodaros srityse. Po studijų gebėsi valdyti kampanijas ir komunikaciją socialiniuose tinkluose, dirbti su skaitmenine reklama, žiniasklaidos ir tradiciniais rinkodaros projektais. Programoje dėsto savo srities profesionalai iš Lietuvos ir užsienio, kurie dalinasi su studentais savo unikalia profesine patirtimi.

 

Lankstumas ir įvairiapusiškumas. Šios studijos yra puikiai suderinamos su darbu. Gali pasirinkti tokią studijų formą, kuri tinkamiausia būtent tau (atlik TESTĄ ir išsirink). Taikomų mokymosi formų spektras labai platus – nuo tradicinių paskaitų ir seminarų, iki individualių ir grupinių konsultacijų ir projektų. Studijos neleis tau nuobodžiauti!

 

Universalumas. Rinkodaros profesionalai reikalingi visose įmonėse, kurios nori išnaudoti sparčiai kintančių technologijų galimybes. Todėl šios programos absolventai gali sėkmingai dirbti įmonių rinkodaros padaliniuose pradedant mažmenine prekyba, žiniasklaida, turizmo sektoriumi, baigiant finansinių ir draudimo paslaugų, nekilnojamojo turto bei informacinių technologijų verslu, taip pat tyrimų ir konsultacinėse įmonėse, telekomunikacijų bei internete veiklą vystančiose įmonėse.

 

Kuo galėsite papuošti savo CV?

 

 1. PROJEKTŲ VALDYMAS. Gebėsite priimti sprendimus ir vykdyti rinkodaros veiksmus tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėje rinkoje, sudėtingas problemas skaidyti į konkrečias užduotis.
 2. SKAITMENINĖS RINKODAROS STRATEGIJA. Sugebėsite pasirinkti įmonei tinkamiausius rinkodaros veiksmus skaitmeninėje erdvėje.
 3. ANALITINIAI GEBĖJIMAI. Gebėsite analizuoti rinkodaros srities duomenis bei suprasti vartotojų elgseną skaitmeninėje erdvėje.
 4. DARBAS SU KOMUNIKACIJA. Sugebėsite kritiškai įvertinti rinkodaros komunikaciją ir planuoti skaitmeninės rinkodaros veiksmus.

 

Studijų dalykai

I semestras

Pavadinimas

Kreditų
kiekis

Dėstytojas

Privalomieji dalykai

 

 

Rinkodaros valdymas

5

prof. S. Urbonavičius, lekt. E. Ambrukaitis

Skaitmeninės rinkodaros priemonės

10

prof. J. Ulmanis (Latvija), lekt. I. Zimaitis

Vartotojų elgsena internete

5

Jaunesnioji asistentė I. Radavičienė

Socialinių medijų rinkodara

5

lekt. S.Kiršė, lekt. V. Oleškevičius

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Tarptautinė rinkodara

5

 lekt. dr. M. Morkūnas

Inovacijų ir pokyčių valdymas

5

prof. R. Kaufmann (Vokietija)

 

II semestras

Pavadinimas

Kreditų
kiekis

Dėstytojas

Privalomieji dalykai

 

 

Duomenų rinkimo ir analizės metodai

5

Prof. Dr. V. Dikčius

E-komercija

5

Prof. R. Kaufmann (Vokietija)

Integruota rinkodaros komunikacija

5

Dr. Neringa Vilkaitė Vaitonė

MD teorinis problemos sprendimas

10

Darbų vadovai

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Mobilioji rinkodara

5

lekt. R. Meškauskas

Kainodara

5

lekt. I. Radavičienė

 

III semestras

Pavadinimas

Kreditų
kiekis

Dėstytojas

Privalomieji dalykai:

 

 

Skaitmeninės rinkodaros strategijos ir planavimas

5

doc. A. Gaižutis, lekt. D. Bagdžiūnas

Magistro darbas

20

Darbų vadovai

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Web ir socialinės medijos analitika

5

Prof. V. Dikčius, lekt. D. Vyšniauskas  

Strateginis prekės ženklo valdymas

5

Partnerystės docentė R. Stragienė

 

 *Dėstomų dalykų sąrašas ir  dalykų dėstytojai gali keistis.

 

Studijų forma: nuolatinė
Studijų trukmė: 1,5 metų (3 semestrai)
Dėstymo kalba: lietuvių

Paskaitos vyksta moduliais kas antrą savaitę: 
Ketvirtadieniais: 18.00 - 21.10 val.
Penktadieniais: 16.20 - 19.30 val.
Šeštadieniais: 9.00 - 16.00 val.
Priėmimas
 

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

 Konkurso tvarka priimami asmenys:

 • baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės arba vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos studijų krypties studijas;
 • turintys universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų;
 • turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir po bakalauro studijų baigimo turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje. 

 

Konkursinio balo sandara

VS*0,3 + D*0,2 + P*0,5

VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų) egzamino(-ų) pažymį(-ius), svertinis vidurkis;

D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis) arba baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
P – motyvacinio pokalbio įvertinimas.
 

Motyvacinis pokalbis yra skirtas susiderinti studijų lūkesčius. Jis vykdomas individualiai suderintu laiku. Visų stojančiųjų iki motyvacinio pokalbio prašome atsiųsti gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką.

 

Semestro įmoka už studijas* – 1824 Eur

*VU ir VU TVM bakalauro studijų absolventams – 1276,80 Eur.

 Priėmimo žingsniai

 

Kontaktas pasiteiravimui rinkodaros projektų koordinatorė Jovita Šneiderienė, el.p.  jovita.sneideriene@vm.vu.lt, mob. tel. 8 612 46 044
 
Diplomas
Studijos Universitete baigiamos įvykdžius visus pasirinktos nuosekliųjų studijų programos reikalavimus. Baigusiems Universiteto studijas studentams išduodamas tai patvirtinantis di­plomas.

Jei studentai įvykdo pirmosios ir antrosios nuosekliųjų studijų pakopos programas ypač gerai, jiems išduodamas specialus CUM LAUDE diplomas. Jei studentai ypač gerai įvykdo antrosios nuosekliųjų studijų pakopos arba vientisųjų studijų programas ir pasižymi moksliniais gabumais, jiems išduodamas specialus MAGNA CUM LAUDE diplomas.

Kartu su diplomu išduodamas diplomo priedėlis, kuriame nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą.

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas visiems baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.

 

Kontaktai

Vilniaus universiteto Verslo mokykla
Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

Tel.: +370 5 236 6889
info@vm.vu.lt

Dėl priėmimo:
priemimas@vm.vu.lt

jovita.sneideriene@vm.vu.lt