Priėmimas: +370 612 46044
  • 2016 m. Vilniaus universiteto Senatas patvirtino Tarptautinio verslo mokyklos (VU TVM) integraciją į Vilniaus universitetą vidinio organizacinio padalinio (lot. sui generis) pagrindu. Iki šiol veikusi kaip atskira nevalstybinė aukštoji mokykla, kurios vienintelis dalininkas buvo VU, ji tampa visateise lyderiaujančio šalies universiteto dalimi. Po integracijos keičiasi VU TVM pavadinimas – nuo šiol ji tampa VU Verslo mokykla, o jos studijų programos perkeliamos į VU programų sąrašą.

 

  • 1989 m. doc. dr. Jonas Kunčina kartu su Jungtinių tautų vystymo programa įkūrė pirmąją verslo mokyklą Lietuvoje, kuri pradėjo skleisti rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančių organizacijų valdymo modelius Lietuvoje.  VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) tapo nevalstybine aukštaja mokykla,  kurios steigėjas yra Vilniaus universitetas.

 

 

Per tą laiką verslo mokykla parengė daugiau nei 7000 verslo profesionalų, sėkmingai prisidedančių prie Lietuvos ekonominės plėtros. VU Verslo mokyklos bendruomenė  ir toliau puoselėja atvirumą, profesionalumą ir atsakingumą.

 
Vizija

Pažangi Verslo mokykla, per entreprenerystės, verslumo kompetencijų plėtrą, kurianti vertę Vilniaus universitetui


Misija
 Ugdyti socialiai atsakingus, aplinkai draugiškus būsimus ir esamus verslo profesionalus
 
 
Vertybės

Verslumas l Kūrybingumas l Inovatyvumas

 

 
 
Nacionalinė Akreditacijos:
 2015 m. rugsėjo 9 d. SKVC direktoriaus įsakymu Nr. SV6-41 VU TVM akredituota 6 metams.

Tarptautinės akreditacijos ir reitingai: 
2015 m. rugsėjo 25 d. VU TVM akredituota tarptautinės vadybos plėtros asociacijos CEEMAN 6 metams.  
 
„Eduniversal“ verslo universitetų reitingai  - VU TVM įvertintas trimis palmės šakelėmis ir pateko į „Excelent Business School“ kategoriją.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktai

Vilniaus universiteto Verslo mokykla
Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

Tel.: +370 5 236 6889
info@vm.vu.lt

Dėl priėmimo:
priemimas@vm.vu.lt

jovita.sneideriene@vm.vu.lt

.