Sidebar

 

ikona 15  Vilniaus universiteto Verslo mokyklos tarybos (toliau – Taryba) sudėtis:

 

Doc. dr. Juozas Galginaitis (Tarybos pirmininkas);

Viktoras Račkovskis (Tarybos pirmininko pavaduotojas, VU VM Alumnų klubo prezidentas, UAB „Centro Kubas - Nekilnojamasis turtas“ direktorius);
 
Prof. dr. Linas Čekanavičius (VU Verslo mokyklos profesorius, pirmosios pakopos studijų programos Tarptautinis verslas komiteto pirmininkas);
 
Doc. dr. Haroldas Šinkūnas (VU Teisės fakulteto docentas ir prodekanas);
 
Prof. dr. Algirdas Miškinis (VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorius);
 
Dr. Birutė Miškinienė (VU VM direktorė);
 
Vladas Černiauskas (Socialinis partneris, Alumnas);
 
Justinas Brazaitis (VU SA VM pirmininkas);
 

Mykolas Baranauskas (VU SA VM atstovas).

 
 
ikona 3  VU VM tarybos posėdžių darbotvarkė

 

2020 m. vasario 27-28 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl antrosios pakopos studijų programos Kūrybinis verslas pavadinimo keitimo.

2020 m. vasario 12 d.

 • Dėl VU VM 2020-2022 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo;
 • Dėl VU VM 2020 m. veiklos plano tvirtinimo;
 • Dėl VU VM 2020 m. finansinės sąmatos tvirtinimo;
 • Dėl pirmosios pakopos studijų programos Tarptautinis verslas (kodas 6121LX011) specializacijų pavadinimų keitimo;
 • Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos antrosios pakopos studijų programų MBA Antreprenerystė anglų kalba (kodas – 621LX002) ir Tarptautinė projektų vadyba anglų kalba (kodas – 6211LX028) komitetų sudėčių ir jų pirmininkų tvirtinimo

2019 m. spalio 15 d.

 • Dėl pritarimo BUS modulio Asmeniniai finansai įgyvendinimui ir aprašo teikimo svarstyti BUS komisijai.

2019 m. spalio 3 d.

 • VU VM studentų priėmimo rezultatų pristatymas;
 • Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo Vilniaus universiteto studentams nuostatų tvirtinimo;
 • Dėl konkrečių Stipendijų dydžių, konkurso Stipendijai gauti paskelbimo datų, papildomų kriterijų tvirtinimo;
 • Dėl studijų programų komitetų sudėčių keitimo.

2019 m. kovo 27 d.

 • Dėl patikslintos VU VM 2019 m. finansinės sąmatos tvirtinimo;
 • Dėl VU VM 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

2019 m. kovo 15 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl pritarimo BUS modulio Socialinė antreprenerystė įgyvendinimui ir aprašo teikimo svarstyti BUS komisijai.

2019 m. vasario 11 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl VU VM priėmimo – atestacijos komisijos sudėties ir jos teikimo tvirtinti Vilniaus universiteto rektoriui.

2019 m. sausio 8 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl patikslinto VU VM 2019 m. veiklos plano tvirtinimo.

2018 m. gruodžio 19 d.

 • Dėl VU VM 2019 m. veiklos plano ir finansinės sąmatos tvirtinimo;
 • Dėl pirmosios pakopos studijų programos Tarptautinis verslas komiteto sudėties keitimo.

2018 m. lapkričio 14 d.

 • Dėl VU VM studijų programų komitetų sudėčių ir jų pirmininkų tvirtinimo;
 • Dėl VU VM studijų programų komitetų pavyzdinės veiklos ataskaitos formos tvirtinimo;
 • Dėl VU VM ginčių nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos pirmininko skyrimo;
 • Dėl VU VM akademinės etikos komisijos sudėties sudarymo ir jos pirmininko skyrimo;
 • Dėl VU VM rašto darbų, rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašo tvirtinimo;
 • Dėl pirmosios pakopos studijų programos Tarptautinis turizmo verslas išregistravimo iš Studijų ir mokymų programų registro.

2018 m. lapkričio 8 d.

 • Dėl VU VM antrosios pakopos studijų programų International Project Management ir MBA Entrepreneurship komitetų sudėčių ir jų pirmininkų tvirtinimo;
 • Dėl VU VM studijų programų komitetų pavyzdinės veiklos ataskaitos formos tvirtinimo;
 • Dėl VU VM studijų programų komitetų sudėčių ir jų pirmininkų tvirtinimo;
 • Dėl VU VM atnaujinto rašto darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

2018 m. birželio 19 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl antrosios pakopos studijų programos Kūrybinis verslas akreditavimo termino pratęsimo;
 • Dėl antrosios pakopos studijų programos Tarptautinis marketingas ir prekyba išregistravimo iš Studijų ir mokymų programų registro;
 • Dėl antrosios pakopos studijų programos Tarptautinis verslas ir teisė išregistravimo iš Studijų ir mokymų programų registro.

2018 m. balandžio 18 d.

 • Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos 2017 metų veiklos plano tvirtinimo;
 • Dėl pritarimo Vilniaus universiteto Verslo mokyklos siunčiamųjų dokumentų blankams ir antspaudui bei jų teikimo tvirtinti Vilniaus universiteto senatui.

2018 m. balandžio 13 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos priėmimo-atestacijos komisijos sudarymo ir jos teikimo tvirtinti Vilniaus universiteto rektoriui.

2018 m. sausio 30 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl Priėmimo į VU VM papildomąsias studijas tvarkos aprašo tvirtinimo.

2017 m. gruodžio 28 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl antrosios pakopos studijų programos MBA Antreprenerystė anglų kalba aprašo tvirtinimo

2017 m. gruodžio 12 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl antrosios pakopos studijų programos Kūrybinis verslumas (angl. MBA Creative Entrepreneurship) pavadinimo keitimo.

2017 m. lapkričio 30 d.

 • Dėl VU VM 2018 m. Veiklos plano ir biudžeto tvirtinimo.
 • Dėl gretutinių studijų „Verslumas“ tvirtinimo.
 • Dėl papildomųjų studijų programos Verslo vadyba tvirtinimo.
 • Dėl VU VM studijų dalykų egzaminų (įskaitų) laikymo eksternu tvarkos aprašo tvirtinimo.
 • Dėl VU VM laikinosios rašto darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašo tvirtinimo.
 • Dėl VU VM skatinimo už aukšto lygio mokslo rezultatus tvarkos aprašo tvirtinimo.
 • Dėl VU VM dėstytojų darbo laiko apskaitos ir priemokų prie tarnybinių atlyginimų aprašo pakeitimų tvirtinimo.
 • Dėl VU VM Studijų programų komitetų sudėčių tvirtinimo. 

2017 m. spalio 20 d. (balsavimas el. būdu)

 1. Dėl bendrųjų universitetinių studijų (BUS) modulio „Verslumas“ atnaujinto aprašo tvirtinimo ir pritarimo jo įgyvendinimui.

2017 m. rugsėjo 19 d. (balsavimas el. būdu)

 1. Dėl bendrųjų universitetinių studijų (BUS) modulio „Verslumas“ koordinuojančio dėstytojo pakeitimo.
 2. Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Verslas ir politika“ išregistravimo iš Studijų ir mokymo programų registro.

2017 m. birželio 28 d.

 • Dėl akademinio personalo darbo laiko apskaitos ir priemokų prie tarnybinių atlyginimų aprašo tvirtinimo;
 • Dėl studijų praktikos organizavimo nuostatų tvirtinimo;
 • Dėl bakalauro baigiamojo darbo ir verslo atvejo tiriamojo darbo rašymo metodinių nurodymų tvirtinimo;
 • Dėl pritarimo studijų programos MBA Creative Entrepreneurship koncepcijai;
 • Dėl pirmosios pakopos studijų programos Tarptautinė rinkodara ir verslo kalba išregistravimo;
 • Dėl studentų atstovų VU VM Ginčų nagrinėjimo komisijos, VU VM Akademinės etikos komisijos sudėtyse;
 • Dėl studentų atstovų VU VM Verslo ir vadybos krypčių grupės pirmosios pakopos studijų programų komiteto sudėtyje;
 • Trumpa VU VM strateginio plano - subalansuotų rodiklių II ketvirčių įgyvendinimo apžvalga. 

2017 m. gegužės 4 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl antros pakopos studijų programų laikymo giminingomis;
 • Dėl Tarptautinio marketingo ir prekybos programos akreditacijos termino pratęsimo;
 • Dėl magistrinio darbo teikimo Lietuvos mokslo ir technikos draugijų asociacijos VI konkursui.

2017 m. kovo 10 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl pritarimo bendrauniversitetinių studijų (BUS) moduliui – „Social Entrepreneurship“.

2017 m. vasario 15 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl pritarimo kainų, įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžiams ir teikimo tvirtinti Vilniaus universiteto tarybai.

2016 m. gruodžio 14 d.

 • Dėl 2017 m. VU VM veiklos plano tvirtinimo;
 • Dėl pritarimo 2017 m. studentų priėmimo planui;
 • Dėl VU VM pajamų ir išlaidų 2017 m. sąmatos tvirtinimo.

2016 m. lapkričio 15 d.

 • VU VM direktoriaus rinkimai.

2016 m. spalio 5 d. (balsavimas el. būdu)

 • Dėl VU VM direktoriaus rinkimų komisijos sudėties tvirtinimo.

2016 m. rugsėjo 29 d.

 • VU VM tarybos pirmininko bei pavaduotojo rinkimai;
 • Dėl Tarybos darbo reglamento tvirtinimo;
 • Dėl VU VM direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo tvirtinimo;
 • Dėl VU VM 2016 metų studentų priėmimo analizės;
 • VU VM 2016 metų strateginiai darbai;
 • Dėl pritarimo bendrauniversitetinių studijų (BUS) moduliui – „Kūrybingumas“.
 • Dėl Verslo ir vadybos krypčių grupės I ir II pakopos studijų programų komitetų sudėčių tvirtinimo.
 • Dėl VU VM Ginčų nagrinėjimo komisijos sudėties tvirtinimo bei pirmininko skyrimo;
 • Dėl VU VM Akademinės etikos komisijos sudėties tvirtinimo bei komisijos pirmininko skyrimo.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos